Papildomosios studijos

Atkreipiame dėmesį, kad 2018 m. priėmimas į šias studijas jau baigėsi, stoti į jas bus galima vykstant 2019 m. stojimams.

Universitetas 2018 m. priima į papildomąsias studijas, suteikiančias teisę stoti į magistrantūrą. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys koleginį, universitetinį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete atitinkamas magistrantūros studijų programas.

Papildomosios studijos siekiantiems studijuoti magistrantūroje organizuojamos, kai:

1. asmuo yra baigęs kolegines studijas ir neturi praktinės veiklos patirties pasirinktoje studijų srityje;
2. pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų pagrindine kryptimi ir asmuo neturi praktinės veiklos patirties pasirinktoje studijų srityje.

Papildomosios studijos išskirtiniais atvejais gali vykti: 1) savarankiškai, pasirengiant egzaminams pagal dėstytojo pateiktą literatūrą ir užduotis, pabaigoje išlaikant egzaminus iki priėmimo į magistrantūrą; 2) įstojus į magistrantūros valstybės nefinansuojamas vietas, derinant papildomąsias ir magistrantūros studijas.

Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę stoti į tos studijų krypties, kurios papildomosios studijos vyko, magistrantūros studijų programas (papildomųjų studijų programų sąrašas pateiktas žemiau, magistrantūros studijų programų sąrašas pateiktas čia). Pažymoje nurodomi išklausyti dalykai, jų apimtis ir įvertinimai.

Jeigu papildomosios studijos yra baigtos kitoje aukštojoje mokykloje, stojantysis gali pretenduoti stoti į Šiaulių universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.

Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į magistrantūros studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Jų konkursiniam balui skaičiuoti imami bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymoje įrašytų dalykų įvertinimai.

Priėmimą įforminantis atsakingas darbuotojas gali rekomenduoti stojančiajam atlikti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procedūrą Tęstinių ir nuotolinių studijų institute pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą (rektoriaus 2013-06-12 įsakymas Nr. V-450).

Priėmimą įforminantis atsakingas Priėmimo komisijos darbuotojas gali rekomenduoti stojančiajam į papildomąsias studijas atlikti pasirengimo magistrantūros studijoms įvertinimą katedrose.

Informaciją apie papildomąsias studijas teikia katedros (jų adresai pateikti čia).

Prašymai dalyvauti priėmimo į papildomąsias studijas konkurse pateikiami Universiteto priėmimo komisijoje (P. Višinskio g. 38, Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje, o nuo birželio 1 d. -Vytauto g. 84, 410 kab.; informacija teikiama tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt; interneto puslapis http://www.su.lt/stojantiesiems)

Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra nurodyti visi reikiami anketiniai duomenys ir paštu pateikti studijų pageidavimai.

Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.

Dokumentai, kurių kopijas stojantieji turi pateikti kartu su prašymu:

1. asmens tapatybės kortelės arba paso kopija;
2. diplomo ar kito aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
3. diplomo priedėlio (arba priedo) kopija;
4. dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija;
5. 1 fotonuotrauka (3 x 4).

Stojant į papildomąsias studijas stojamosios studijų įmokos nėra.

Papildomųjų studijų programos 

EDUKOLOGIJOS KATEDRA

 

Edukologija (NL – 2 m.)

Karjeros edukologija (NL – 1,5 m.)

Priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinio bakalauro laipsnį.

Studijų apimtis:

iki 15 kreditų – turintiems vieną iš švietimo ir ugdymo krypčių grupės (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) profesinį bakalaurą,

iki 20 kreditų – neturintiems švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) grupės profesinio bakalauro.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje   (P. Višinkio g. 38, LT-76352, Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, o nuo 2018-06-01 Universiteto Priėmimo komisijoje (Vytauto g. 84, 410 kab.; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt; interneto puslapis http://www.su.lt/stojantiesiems).

Informacija teikiama:

tel. (8 41) 595 718

el. p.: skaiste.koviene@su.lt

SOCIALINĖS GEROVĖS STUDIJŲ IR KŪNO KULTŪROS KATEDRA

Kūno kultūros ir sporto edukologija (NL – 2 m.)

 

Priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinio bakalauro laipsnį.

Studijų apimtis:

iki 30 kreditų – turintiems vieną iš švietimo ir ugdymo krypčių grupės (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) profesinį bakalaurą,

iki 45 kreditų – neturintiems švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) grupės profesinio bakalauro.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje   (P. Višinkio g. 38, LT-76352   Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, o nuo 2018-06-01 Universiteto Priėmimo komisijoje (Vytauto g. 84, 410 kab.; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt; interneto puslapis http://www.su.lt/stojantiesiems).

Informacija teikiama tel. (8 41) 595 735,

el.p.: roma.misgirdiene@su.lt

 

Socialinis darbas (Jungtinė su universitetu „Ukraina“ (Kijevas) (NL – 1,5 m.)

Priimami kolegijų absolventai, įgiję socialinio darbo studijų krypties ir socialinės pedagogikos profesinio bakalauro laipsnį.

Studijų apimtis – iki 22 kreditų

 

MUZIKOS PEDAGOGIKOS IR VIZUALIŲJŲ MENŲ KATEDRA

Muzikos pedagogika (NL – 2 m.)

 

Priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinio bakalauro laipsnį.

Studijų apimtis:

iki 20 kreditų – turintiems vieną iš švietimo ir ugdymo krypčių grupės (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) profesinį bakalaurą.

iki 40 kreditų – neturintiems švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) grupės profesinio bakalauro.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, o nuo 2018-06-01 Universiteto Priėmimo komisijoje (Vytauto g. 84, 410 kab.; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt; interneto puslapis http://www.su.lt/stojantiesiems).

Informacija teikiama tel. (8 41) 595 772,

el. p.: nijole.jukniene@su.lt

 

Dailė

(NL – 1,5 m.)

Priimami kolegijų absolventai, įgiję dailės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

 

Studijų apimtis – 20 kreditų

 

INŽINERIJOS KATEDRA

Gamtinių sistemų valdymas

(NL - 2 m.)

Priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų apimtis:

Nuo 15 iki 40 kreditų – ketinantiems stoti į tos pačios studijų krypties magistrantūros studijas,

Nuo 28 iki 60 kreditų – ketinantiems stoti į kitos studijų krypties magistrantūros studijas.

Papildomos studijos organizuojamos nuotoliniu būdu.

Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta 2 metų biologo, ekologo ar aplinkos specialisto praktinės veiklos patirtis. Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai.

Paskaitos vyksta pagal individualų studijų planą.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, o nuo 2018-06-01 Universiteto Priėmimo komisijoje (Vytauto g. 84, 410 kab.; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt; interneto puslapis http://www.su.lt/stojantiesiems).

Informacija teikiama tel. (8 41) 595 721, 841 595 843

el. p.: violeta.baristiene@su.lt

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA

Vadyba

(NL – 1,5 m., I – 2 m.)

Regionų plėtra ir valdymas

(jungtinė studijų programa su Pardubicių (Čekija) universitetu; NL – 2 m.)

Viešasis valdymas

(NL – 1,5 m., I – 2 m.)

 

Priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinio bakalauro laipsnį.

Studijų apimtis:

-   20 kreditų – turintiems ekonomikos studijų krypties bei verslo ir vadybos krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba kitos krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

-   25 kreditai – turintiems kitų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta:

- 1 metų praktinės veiklos patirtis - stojant į Vadybos studijų programą.

- 3 metų praktinės veiklos patirtis - stojant į Viešojo valdymo ar Regionų plėtros ir valdymo studijų programas

Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai.

Įstojus į magistrantūros valstybės nefinansuojamas vietas papildomosios studijos vyksta derinant jas su magistrantūros studijomis.

Papildomųjų studijų paskaitos vyksta penktadieniais po pietų ir šeštadieniais. Dalis papildomųjų studijų programos yra parengta ir vykdoma mišriu nuotoliniu būdu.

Susidarius grupei, papildomosios studijos gali būti organizuojamos ir kitame mieste.

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų   tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, o nuo 2018-06-01 Universiteto Priėmimo komisijoje (Vytauto g. 84, 410 kab.; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt; interneto puslapis http://www.su.lt/stojantiesiems).

Informacija teikiama tel.: (8 41) 595 886

el.p.: jolanta.paliuliene@su.lt

EKONOMIKOS KATEDRA

Ekonomika

(NL – 1,5 m., I – 2 m.)


Priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinio bakalauro laipsnį.

Studijų apimtis:

-   20 kreditų – turintiems ekonomikos studijų krypties bei verslo ir vadybos krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba kitos krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

-   25 kreditai – turintiems kitų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta praktinės veiklos patirtis. Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai.

Įstojus į magistrantūros valstybės nefinansuojamas vietas papildomosios studijos vyksta derinant jas su magistrantūros studijomis.

Papildomųjų studijų paskaitos vyksta penktadieniais po pietų ir šeštadieniais.

Susidarius grupei, papildomosios studijos gali būti organizuojamos ir kitame mieste.

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, o nuo 2018-06-01 Universiteto Priėmimo komisijoje (Vytauto g. 84, 410 kab.; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt; interneto puslapis http://www.su.lt/stojantiesiems).

Informacija teikiama tel.: (8 41) 595 885

el. p.: asta.repsiene@su.lt

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ KATEDRA

Lietuvių kalbotyra

(NL – 2 m.)

 

Istorija ir politika

(NL – 2m.)

Priimami kolegijų absolventai, įgiję humanitarinių mokslų srities profesinį bakalauro laipsnį.

Studijų apimtis – 20 kreditų

Vieno kredito kaina – 25 Eur

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį.

Studijų apimtis – 24 kreditai, turintiems ne humanitarinių ir socialinių mokslų srities I-osios pakopos arba nuosekliųjų studijų išsilavinimą.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje

P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, o nuo 2018-06-01 Universiteto Priėmimo komisijoje (Vytauto g. 84, 410 kab.; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt; interneto puslapis http://www.su.lt/stojantiesiems).

Informacija teikiama tel. (8 41) 595739

el. p.: vyda.bajaruniene@su.lt

SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS KATEDRA

Specialioji pedagogika

(NL – 1,5 m.)

Priimami asmenys baigę švietimo ir ugdymo krypčių grupės (pedagogikos,

edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) universitetines bakalauro studijas. Įgiję profesinio bakalauro laipsnį turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Specialioji pedagogika ir inkliuzinis ugdymas (4kr.),   Vaiko psichopedagoginis vertinimas (5 kr.) , Specialiojo pedagogo ir logopedo asistento praktika (3 kr.)

Studijų apimtis – 12 kreditų

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje

P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, o nuo 2018-06-01 Universiteto Priėmimo komisijoje (Vytauto g. 84, 410 kab.; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt; interneto puslapis http://www.su.lt/stojantiesiems).

Informacija teikiama tel. (8 41) 595734

el. p.: asta.junduliene@su.lt