Vykdomi projektai

 

 

Įvykę projektai

 „Šiaulių mokykla: realybė ir lūkesčiai“. Atlikto tyrimo turinio pagrindas Geros mokyklos (toliau – GM) ypatumų analizė, orientuota į konkretaus regiono ugdymo institucijų veiklos sėkmingumą. Tirta kaip ir kodėl Mokyklų gyvenime dalyvaujančios suinteresuotos grupės (vaikai, tėvai, administracija, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai) vertina konkrečios mokyklos veiklos sėkmingumą pagal GM nusakančius procesus ir jų rezultatus.