2014 metais vykusioskonferencijos

Renginio pavadinimas (jei renginys tarptautinis – privaloma informacija anglų kalba) Fakultetas, katedra, mokslo centras Numatoma data Atsakingas asmuo
Mokslinė-praktinė konferencija „Vaikystė ir ugdymas – 2014“
Ugdymo sistemų katedra 2014-02-07
doc. dr. R. Vilkonis
Studentų mokslinių darbų konferencija
Edukologijos fakultetas 2014-05-08
dokt. R. Ponelienė
dokt. J. Smilgienė
Edukacinių tyrimų mokslinis centras 2014-05-29
prof. habil. dr. A. Juodaitytė
IKT gamtamoksliniame ugdyme – 2014 (Information & Communication Technology in Natural Science Education–2014)
Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centras 2014-10-23–24
prof. V. Lamanauskas
Edukologijos fakultetas 2014-12-04–05
doc.dr. R. Paulauskas,
dr. R. Šiaučiulienė2013 metais vykusios konferencijos

Renginio pavadinimas (jei renginys tarptautinis – privaloma informacija anglų kalba) Katedra, mokslo centras Konferencijos data Atsakingi asmenys
Edukologijos katedra
2013 m. lapkričio  14-15 d.
prof. dr. D. Malinauskienė,
dr. R. Šiaučiulienė
Informacinės komunikacinės technologijos gamtamosliniame ugdyme-2013 (Information&Communication technologies in natural sciene education-2013 ) Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centras 2013 m. spalio 23-26 d. Prof. dr.V. Lamanauskas
Respublikinė mokinių konferencija „Šiuolaikinis mokinys šiandieninėje mokykloje Edukologijos katedra, Ugdymo sistemų katedra 2013 m. spalio 25 d. dokt. R. Ponelienė
Kūno kultūros ir sporto edukologijos katedra

2013  lapkričio 29 d.

Lekt. dr. D. Masiliauskas
Studentų mokslinių darbų konferencija Edukologijos katedra 2013 m. gegužės 9 d.

dokt. R. Ponelienė;

dokt. J. Smilgienė

Mokslinė-praktinė konferencija „Kurkime drauge vaikystę  šiandien“ Edukacinių tyrimų mokslinis centras 2013 m. gegužės 30 d. Prof. habil. dr. A. Juodaitytė
Mokinių konf. „Mokyklinė aplinkotyra – 2013“ Ugdymo sistemų katedra 2013 m. balandžio 20d. doc. dr. R. Vilkonis
Mokslinė – praktinė konf. „Vaikas ir ugdymas“ Ugdymo sistemų katedra 2013 m. sausio 18 d. doc. dr. R. Vilkonis

 

 

2012 METAIS VYKUSIOS KONFERENCIJOS

Konferencija Fakultetas, katedra, mokslo centras Numatoma data Atsakingas asmuo
„Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“ Edukologijos fakultetas Šiauliai, 2012 m. lapkričio 23 d. Prof. habil. dr. A. Juodaitytė
Studentų mokslinių darbų konferencija (SMD) Edukologijos katedra 2012 m. gegužės 1-15 d. Asist. J. Lenkauskaitė
,,Kurkime drauge vaikystę šiandien“ Edukologijos fakultetas, Edukacinių tyrimų mokslinis centras 2012 m. birželio mėn. 1 d. Prof. habil. dr. A. Juodaitytė
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Socialinis ugdymas – VII“ Edukologijos katedra 2012 m. spalio mėn. Doc. dr. D. Malinauskienė
Nacionalinė moksleivių konferencija „Mokyklinė aplinkotyra – 2012“ Ugdymo sistemų katedra 2012 m. lapkričio mėn. doc. dr. R. Vilkonis
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija "Information & Communication Technology in Natural Science Education - 2012", 2012 m. lapkričio mėn. (Informacinės ir komunikacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme – 2012) Edukologijos fakultetas, Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centras 2012 m. lapkričio 7-11 d. Prof. V. Lamanauskas
Edukologijos fakulteto Kūno kultūros ir sporto edukologijos katedros tarptautinė mokslinė konferencija „Įvairaus amžiaus žmonių kūno kultūros ir sportinio ugdymo aktualijos bei perspektyvos“ * Kūno kultūros ir sporto edukologijos katedra 2012 m. gruodžio mėn. 12 d. Dr.  D. Masiliauskas

 

2011 metais vykusios konferencijos

Renginio pavadinimas
Fakultetas, katedra, mokslo centras
Numatoma data
Atsakingas asmuo
Studentų mokslinė konferencija
Konferencija
Edukologijos fakultetas Edukologijos katedra
2011-05
Edukologijos katedros asistentė
Inesė Ratnikaitė
Socialinis ugdymas –VI“- tęstinė mokslinė-praktinė konferencija Edukologijos fakultetas Edukologijos katedra
2011 m. spalis
Edukologijos katedros vedėja doc.dr. Daiva Malinauskienė
Mokymo ir mokymosi naujovės bendrojo lavinimo mokykloje: nuo idėjos iki rezultato (preliminarus) Edukologijos fakultetas, Ugdymo sistemų katedra
2011.gruodžio 2 arba 9 d.
Doc. R.Vilkonis
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija "Information & Communication Technology in Natural Science Education - 2011" Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centras
2011 m.
lapkričio 09-13 d.
Prof. Vincentas Lamanauskas
X tęstinė tarptautinė mokslinė konferencija: „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“ Edukacinių tyrimų mokslinis centras
2011-11-18
Prof.habil.dr. Audronė Juodaitytė
 
2010 M. VYKUSIOS KONFERENCIJOS
 

Konferencija

Data

Organizuoja

Atsakingi asmenys

Studentų mokslinių darbų konferencija
gegužės 10 d.
Edukologijos katedra doc. dr. D.Malinauskienė, asist. D. Bubelienė
Vaikų forumas „Kaip aš mokausi ir ilsiuosi“, skirtas moksleiviams, studentams ir mokslininkams
gegužės 28 d.
Edukacinių tyrimų mokslinis centras
prof. A. Juodaitytė,
doc. dr. A. Kazlauskienė
dokt. R. Šiaučiulienė,
dokt. K. Rūdytė
Tęstinė mokslinė-praktinė konferencija „Socialinis ugdymas–V“. Konferencijos problema – smurto ir patyčių prevencija mokykloje
spalio 15 d.
Edukologijos katedra doc. dr. D. Malinauskienė
Tarptautinė mokslinė konferencija “Information & Communication Technology in Natural Science Education – 2010“ („Informacinės-komunikacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme – 2010“)
lapkričio 11–14 d.
Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centras prof. V. Lamanauskas
Tęstinė VIII tarptautinė mokslinė konferencija „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“.
lapkričio 19 d.
Edukologijos katedra,
Edukacinių tyrimų mokslinis centras
prof. A. Juodaitytė
doc. D.Malinauskienė
Nacionalinė mokinių gamtamokslinė konferencija „Mokyklinė aplinkotyra – 2010
lapkričio 26 d.
Ugdymo sistemų katedra doc. dr. R. Vilkonis
 
2009 M. VYKUSIOS KONFERENCIJOS
 
Konferencija
Data
Organizuoja
Atsakingi asmenys
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencijInformation & Communication Technology in Science and Technology Education – 2009
lapkričio 26–29 d
Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centras
prof. V. Lamanauskas
stinė VIII tarptautinė mokslinė konferencija „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“. Konferencijos problema – Edukologijos mokslas ir studijos aukštojoje mokykloje
lapkričio 20 d.
Edukologijos katedra,
Edukacinių tyrimų mokslinis centras
prof. A. Juodaitytė
doc. D.Malinauskienė
VII IOSTE Centrinės ir Rytų Europos regiono simpoziumas „Development of Science and Technology Education in Central and Eastern Europe“
birželio 14–18 d.
Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centras prof. V. Lamanauskas
„Kurkime drauge vaikystę šiandien“
gegužės 26 d.
Edukacinių tyrimų mokslinis centras
prof. A. Juodaitytė,
dokt. R. Palubaitytė
Studentų mokslinė konferencija gegužės 14 d. Edukologijos katedra doc. dr. D.Malinauskienė, asist. D. Bubelienė
 

 

2008 M. VYKUSIOS KONFERENCIJOS
 
Konferencija
Data
Organizuoja
Atsakingi asmenys
Tarptautinė mokslinė konferencija „Dvasingumo sklaida meninio ugdymo realybėje – 3“
balandžio 2-4 d.
ŠU Meno edukologijos katedra, VPU, Lvovo I. Franko vardo nacionalinis universitetas, Šiaulių raj. savivaldybė
doc. R. Gaučaitė,
lekt. J. Klimienė
SMD Studentų mokslinė konferencija
balandžio 30 d.
Edukologijos katedra asist. D. Bubelienė
Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Švietimo kokybės vadybos problemos: teorija ir praktika“
gegužės 7 d.
Edukologijos katedra, Edukacinių tyrimų mokslinis centras
prof. A. Juodaitytė,
doc. A.Kazlauskienė,
asist. T.Sakalauskaitė
„Kurkime drauge vaikystę šiandien“
gegužės 30 d. Edukacinių tyrimų mokslinis centras
prof. A. Juodaitytė,
dokt. R. Palubaitytė
„Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“
lapkričio 21 d.
Edukologijos katedra
Edukacinių tyrimų mokslinis centras
doc. A.Gumuliauskienė
prof. A. Juodaitytė
doc. D.Malinauskienė
Informacinės komunikacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme
lapkričio 30 d. – gruodžio 3 d.
Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centras prof. V.Lamanauskas