ŠMM puikiai įvertintas Šiaulių universiteto mokslininkų tyrimas

Siaulie

Siaulie
Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatytas Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF) atliktas tyrimas apie programos „Erasmus+“ mobilumo mokymosi tikslais poveikį ir rezultatų tvarumą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, kurį ŠMPF užsakymu atliko Šiaulių universiteto (ŠU) Socialinių tyrimų centro vadovė dr. Jūratė Valuckienė, šio centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Milda Damkuvienė ir ŠU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Kokybės stebėsenos centro direktorius Sigitas Balčiūnas.

Atlikus tyrimą ir remiantis jo rezultatais, buvo padarytos išvados ir pateiktos rekomendacijos, kurios buvo vaizdžiai ir glaustai pristatytos tyrėjų grupės parengtose skaidrėse.

Šiaulių universiteto mokslininkų atliktu tyrimu siekta atsakyti į klausimus: ar kvalifikacijos tobulinimo vizituose užsienyje dalyvavusių mokytojų pamokos tampa įdomesnės vaikams? Ar grįžę iš mokymų užsienyje mokytojai dažniau naudoja išmaniąsias technologijas? Ar tėvai pedagogų mokymąsi užsienyje mato kaip mokinių mokymo tobulinimo ir mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo veiksnį? Ar projekto idėjos prisideda prie mokyklos strategijos įgyvendinimo?

Susirinkusi auditorija – Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) atstovai, Švietimo mainų ir paramos fondo darbuotojai, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) specialistai, Nacionalinio egzaminų centro (NEC), Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) atstovai, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) dėstytojai ir studentai, Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai – itin gerai įvertino atlikto tyrimo aktualumą, svarbą, teikiamą naudą strategiškai planuojant tolesnes nacionalines priemones ir veiklas siekiant kuo geresnio pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poveikio mokymosi rezultatams.

Apibendrindama įvykusį tyrimo pristatymą, ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Dr. Loreta Žadeikaitė puikiai įvertino nuveiktą darbą. „Šis tyrimas ypač aktualus ir jo įžvalgos bus naudingos toliau planuojant nacionalines priemones ir veiklas, kurios veiksmingai padėtų tobulinti mokyklą, mokytojų kvalifikaciją susietų su mokinių pasiekimais ir poveikiu visam ugdymo procesui. Linkiu tolesnio bendradarbiavimo siekiant bendrų tikslų“, – sako L. Žadeikaitė.

Bendras „Erasmus+“ programos tikslas – paremiant veiklas švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse, padėti prisitaikyti prie socialinių, ekonominių pokyčių, sukurti sąlygas efektyviau spręsti problemas, su kuriomis iki šio dešimtmečio pabaigos susidurs visa Europa.

Šiauliečių atliktas tyrimas – longitudinio tarptautinio tyrimo dalis. Šiuo metu ŠMPF partneriai Suomijoje, Vokietijoje, Estijoje ir Lenkijoje, vadovaudamiesi ta pačia metodologija, atlieka nacionalinius tyrimus. Lyginamoji visų šalių tyrimų ataskaita bus parengta iki 2016 m. rugsėjo. Ją taip pat ketinama pristatyti viešai. 2018 m. ir vėl bus matuojamas „Erasmus+“ programos investicijų tvarumas.

Parengta pagal „Lyderių laiko“ inf. ir nuotr.