20160224 kauke

20160224 kauke
Vasario 24–27 d. Mokslo instituto mokslininkės Ingrida Šaulienė ir Laura Šukienė buvo išvykusios į Prancūzijos Nacionalinę aerobiologinių tyrimų laboratoriją (RNSA), kuri gerai žinoma moksliniais pasiekimais ir aukšto lygio oru sklindančių alergenų tyrimais. Ši laboratorija dirba daugiau kaip 30 metų ir valdo tinklą, sudarytą iš 70 aerobiologijos stočių, išdėstytų po visą Prancūziją. Trumpalaikėje stažuotėje I. Šaulienė ir L. Šukienė dirbo su RNSA mokslininkais ir oro kokybės tyrimais užsiimančios įmonės ANALYZAIR tyrėjais. Tarptautinėje grupėje buvo analizuotos mokslinės problemos, susijusios su oru plintančių grybų sporų sklaidos vertinimu, tiek įvairios paskirties patalpose, tiek ir išorinėje aplinkoje. Lione vykusiame susitikime mokslininkai išbandė naujausius tyrimo metodus, kurie yra naudojami pelėsiams identifikuoti ir rezultatams vertinti. Gauti rezultatai leido atrinkti tinkamiausius metodus, kurie gali būti sėkmingai taikomi pelėsinių grybų tyrimams Lietuvoje. Stažuotės metu analizuoti oro mėginiai ir tepinėliai iš visuomeninės paskirties įstaigų (mokyklų, bibliotekų ir pan.), svarstyta, su kokiomis problemomis susiduriama Prancūzijoje. Diskutuota, kokios prevencinės priemonės yra patikimiausios, norint užkirsti kelią mikroskopinių grybų plitimui patalpose. Kitas svarbus susitikimo aspektas – poveikio žmogaus sveikatai vertinimas ir prognozavimas. Atlikdamos tyrimus mokslininkės vertino mikromicetų alergeniškumą, toksiškumą ir kitus aspektus, turinčius tiesioginę įtaką žmogaus gyvenimo kokybei.

Svarbu paminėti ir tai, kad mokslinė diskusija sukūrė prielaidas bendriems moksliniams interesams tarp Prancūzijos, Italijos ir Lietuvos tyrėjų atsirasti, o stažuotės metu aptartos mokslo projektų rengimo gairės ir bendrų tyrimų aerobiologijos ir genetikos srityse galimybės. Stažuotės metu buvo sustiprinta Šiaulių universiteto mokslininkų pozicija moksliniuose tyrimuose ir Europos aerobiologų asociacijos veikloje, aptartos AEROINFRA veiklos ir integracija į Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrą, įvertintos perspektyvos vystyti aerobiologinius tyrimus, pasinaudojant HORIZONTAS 2020 teikiamomis galimybėmis.

 

20160224 154843

20160224 154843

20160224 143809

20160224 143809

  20160224 mikroskopas

20160224 mikroskopas