„Lions“ Šiaulių moterų klubo stipendija – ketvirtakursiui Aisčiui Norkui

lionpr 2

lionpr 2
Tarptautinės „Lions“ organizacijos Šiaulių moterų klubas kasmet, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines, skiria specialią stipendiją geriausiai studijuojančiam Šiaulių universiteto neįgaliajam studentui. Kovo 10 d.  dešimtą kartą 1000 eurų stipendija iškilmingai įteikta Šiaulių universiteto Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto finansų matematikos bakalauro studijų programos ketvirtakursiui Aisčiui Norkui.

Iškilmingame „Lions“ Šiaulių moterų klubo susirinkime Šiaulių universiteto bibliotekoje dalyvavęs Šiaulių universiteto administracijos vykdomasis direktorius Juozas Pabrėža pažymėjo, kad premijai gauti buvo išrinktas tikrai to nusipelnęs studentas. „Pretendentų buvo 12. Geriausias kandidatas buvo renkamas pagal du kriterijus: mokymosi pasiekimus ir aktyvumą Universiteto gyvenime. Aistis nugalėjo be konkurencijos“, – painformavo Šiaulių universiteto administracijos vykdomasis direktorius.lionpr 4

lionpr 4

Tūkstančio eurų premiją Aisčiui Norkui įteikė „Lions“ Šiaulių moterų klubo prezidentė Jūratė Rauduvienė. „Džiaugiamės, galėdamos paskatinti ir prisidėti prie tavo planų įgyvendinimo. Linkime, kad Šiaulių universitete įgytas  žinias turėtum kur pritaikyti, kad tavęs lauktų šviesi, įdomi ir prasminga ateitis“, – įteikdama apdovanojimą Aisčiui palinkėjo „Lions“ klubo prezidentė.

liopr 1

liopr 1
Aistis Norkus į Šiaulių universitetą įstojo baigęs Šiaulių J. Janonio gimnaziją. Jis prisipažino, kad gauti premiją ketvirtaisiais studijų metais visai nesitikėjo. Tai buvo pirmasis toks didelis jo apdovanojimas gyvenime. „Maloniausi apdovanojimai yra tie, kurių nesitiki gauti. Geras studentas ne iš karto buvau, tačiau bėgant metams proto atsirado šiek tiek daugiau. Nežinau, kur panaudosiu stipendiją, tačiau ją iššvaistyti nežadu. Dabar esu susitelkęs bakalauro praktikai ir baigiamajam darbui. Man Šiaulių universitete studijuoti buvo gera. Svarstau, kur pasuksiu po studijų – studijuoju darbo rinką. Jeigu teks rinktis magistro studijas, tai galvoju plėsti žinių spektrą ir rinktis kiek kitokią studijų programą, kuri praplėstų mano kompetencijas kitose sferose, galbūt rinkodaroje. Pavyzdžiui, bankui būtų pravartu turėti tokį finansų matematikos specialistą, kuris išmanytų ir rinkodarą“, – svarstė Aistis.lionpr 15
lionpr 15

„Džiaugiuosi, kad „Lions“ Šiaulių moterų klubas, kuris prieš 12 metų buvo pirmasis Lietuvoje įkurtas moterų klubas, yra įsteigęs tokį gražų apdovanojimą Šiaulių universiteto studentui. Reikia pažymėti, kad tarptautinis „Lions“ judėjimas kitais metais švęs savo 100 metų jubiliejų, o Lietuvoje šis judėjimas šiemet pažymi savo 25-metį. Šis moterų klubas yra vienas iš aktyviausių ir geriausių „Lions“ klubų šalyje“, – pažymėjo J. Pabrėža.

Aistį su apdovanojimu pasveikino ir Šiaulių universiteto Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto dekanas prof. Darius Šiaučiūnas, Matematikos katedros vedėja doc. dr. Virginija Garbaliauskienė, studijų draugai.

„Lions“ Šiaulių moterų klubą įsteigti stipendiją, skirtą Lietuvoje augančiam ir mokslo aukštumų siekiančiam jaunimui remti, paskatino šiuo metu jau miręs Olandijos mecenatas Harmanusas Hulsinga.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.