Tarptautinis TYRĖJŲ KOMPETENCIJŲ TINKLAS (RENET) sukurtas 2015 m. pabaigoje.

Jį inicijavo ir koordinuoja Šiaulių universitetas (Lietuva).

Šiuo metu Tinklas jau jungia 20 skirtingų institucijų atstovus iš 12 pasaulio valstybių (JAV, Taivano, Nyderlandų, Austrijos, Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos, Kroatijos, Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos ir Lietuvos).

 

VEIKLA

Tinklo tikslaskonsoliduoti institucijos ir partnerinių institucijų mokslininkų pajėgas, kurios padėtų plėtoti tyrėjų (ypač jaunųjų tyrėjų, doktorantų) mokslines kompetencijas bei prisidėtų užtikrinant tyrėjų tarpdisciplininį/tarpinstitucinį bendradarbiavimą vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu

Jungtinės tinklo veiklos atlieka dvi pagrindines funkcijas:
1) Jungtinės tematinės tinklo diskusijos (seminarai, doktorantų seminarai, paskaitos, konferencijos, virtualūs forumai ir pan.) tradiciniu arba nuotoliniu būdu. Visi tinklo renginiai bus įrašomi ir publikuojami tinklo svetainėje;
2) Tyrėjų mobilumas ir kompetencijų mainai.

 

NARYSTĖ
Dalyvavimas tinkle yra nemokamas. Tinklo nariais gali tapti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

 

IŠSAMI INFORMACIJA apie tinklą, narius, registraciją, veiklos planus, įvykusius ir artėjančius renginius pateikiama tinklo puslapyje:

http://renet.dist.su.lt/

 

Kontaktai:

Lekt. dr. Vita Juknevičienė,

RENET Koordinacinio komiteto pirmininkė

El. paštas competence.network@gmail.com, v.jukneviciene@gmail.com

Tel. +370 67779357