• Renginio data: 2016 m. kovo 23 d.
  • Renginio pradžia: 9:00 val.
  • Renginio vieta: Šiaulių universiteto biblioteka (Vytauto g. 84, 413 aud.)

 

9:00–10:00 val. Susitikimas su administracinių padalinių vadovais

10:00–11:10 val. Susitikimas su studentais ir studentų atstovybe

11:00–12:20 val. Susitikimas su socialiniais partneriais

13:00–14:20 val. Susitikimas su ALUMNAIS

14:20–15:30 val. Susitikimas su doktorantūros studijose studijuojančiais ir jas baigusiais studentais

15:40–16:40 val. Materialiosios bazės apžiūra


Susitikimų dalyviai kviečiami atvykti 1 val. anksčiau į 419-420 aud.