• Renginio data: balandžio 7 d.
  • Renginio pradžia: 10:00 val.
  • Renginio vieta: Šiaulių universiteto biblioteka (Vytauto g. 84, 205 aud.)

 

Šiaulių universiteto Socialinės partnerystės ir inovacijų centras organizuoja forumą-diskusiją, siekdamas sustiprinti metodinę pagalbą savivaldybėms, kuriant kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, sudarančią prielaidas gauti kokybiškas paslaugas ir pagalbą bendruomenėje, tenkinant individulius vaiko, negalę turinčio asmens ar jų šeimos (globėjų, rūpintojų) poreikius. 

Programa