STUDENTŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ UNIVERSITETĄ 2020 M. TAISYKLĖS - čia.

1 priedas ŠIAULIŲ UNIVERSITETO PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS IR KONKURSINIO BALO SANDARA - čia.

2 priedas ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) PROGRAMŲ SĄRAŠAS IR PRIĖMIMO KRITERIJAI - čia.

3 priedas PRIĖMIMO Į MAGISTRANTŪRĄ PROCEDŪROS, DATOS IR TERMINAI - čia.

4 priedas PRIĖMIMO Į PEDAGOGIKOS STUDIJŲ PROGRAMĄ SĄLYGOS - čia.

5 priedas PRIĖMIMAS Į SUTRUMPINTAS BAKALAURO IR DALINES STUDIJAS - čia.

6 priedas UGDYMO INSTITUCIJŲ, SU KURIOMIS BENDRADARBIAUJA ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS, SĄRAŠAS - čia.

7 priedas ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SĄSKAITŲ REKVIZITAI - čia.

        8 priedas PAPILDOMOSIOS STUDIJOS NORINTIEMS STUDIJUOTI MAGISTRANTŪROJE - čia.