• Renginio data: balandžio 13 d.
  • Renginio pradžia: 14:00 val.
  • Renginio vieta: Šiaulių universiteto Baltoji salė (Centriniai rūmai, Vilniaus g. 88)

 

Atnaujinta 2016-04-08  13:00                                                                                                                       Projektas

Eil. nr. Svarstomi klausimai Klausimą pristato Klausimą svarsto ir teikia Senatui
 1.

Dėl Šiaulių universiteto studijų programos/ų komiteto nuostatų pakeitimo

Studijų tarnybos direktorė Laima Liukinevičienė

Jungtinė Studijų, Mokslo ir meno, Plėtros ir finansų komisija

 2.

Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo apskaitos tvarkos aprašas

Studijų prorektorius Remigijus Bubnys
 3.

Katedrų vedėjų tvirtinimas

ŠU rektorius Donatas Jurgaitis Atestacijos komisija
 4.

 Mokslo ir meno prorektorės tvirtinimas

ŠU rektorius Donatas Jurgaitis  Atestacijos komisija
 5.

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto nuostatų tvirtinimas

SHMMF dekanas Gintaras Šaparnis

Jungtinė Studijų ir Mokslo ir meno komisija

Šiaulių universiteto senato pirmininkė prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė

 

ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDIS

2016 m. balandžio 13 d. (trečiadienį) 13.00 val. Senato kabinete vyks Atestacijos komisijos posėdis. Darbotvarkė:

  1. Dėl Istorijos ir filosofijos katedros vedėjo tvirtinimo (klausimą pristato D. Jurgaitis).
  2. Dėl Užsienio kalbų studijų katedros vedėjo tvirtinimo (klausimą pristato D. Jurgaitis).
  3. Dėl Menų katedros vedėjo tvirtinimo (klausimą pristato D. Jurgaitis).
  4. Dėl  Mokslo ir meno prorektorės tvirtinimo (klausimą pristato D. Jurgaitis).

 

Atestacijos komisijos pirmininkė doc. V. Šlekienė

 

JUNGTINIS SENATO KOMISIJŲ POSĖDIS

2016 m. balandžio 12 d. (antradienį) 15.30 val. Konferencijų salėje vyks jungtinis Senato komisijų posėdis. Darbotvarkė:

  1. Dėl Šiaulių universiteto studijų programos/ų komiteto nuostatų pakeitimo (klausimą pristato doc. R. Bubnys)
  2. Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo apskaitos tvarkos aprašas (klausimą pristato doc. R. Bubnys).
  3. Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto nuostatų tvirtinimas (klausimą pristato doc. G. Šaparnis).

Senato pirmininkė prof. G. Kačiuškienė