Forume diskutuota apie kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai deinstitucionalizaciją

ashi

Balandžio 7 d. Šiaulių universiteto Mokslo institutas Universiteto bibliotekoje surengė forumą-diskusiją „Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai deinstitucionalizacijos kontekste: mokslas ir praktika“, kuriame dalyvavo Šiaulių universiteto mokslininkai, Šiaulių miesto ir apskrities ugdymo bei socialinės pagalbos įstaigų darbuotojai, Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovai.

Forumo dalyvius pasveikino Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Eduardas Bivainis, LR ŠMM Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė.forumm 6

Forume buvo pristatyti šie pranešimai: „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų planas“; „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“; „Kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir šeimai plėtros galimybės“; Socialinių paslaugų, teikiamų skirtingoms klientų grupėms Šiaulių mieste, apžvalga“; „Institucinės globos pertvarkos galimybės, mokslas-studijos-poveikis aplinkai: kokios galimos tyrimų, studijų kryptys“; „Kūdikių namų veiklos krypčių kaita deinstitucionalizacijos procese“; „Užsienio ekspertų patirtis kompleksiškai teikiant paslaugas šeimai bendruomenėje“.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Eduardas Bivainis pasidžiaugė, kad įvairių institucijų atstovai siekia kartu spręsti paslaugų teikimo šeimai problemas. „Turime kartu galvoti, kaip padaryti, kad šeima būtų laiminga, kad vaikai nepatektų į globos namus. Kartais skubama prikurti įvairių globos institucijų ir įvairiausių programų, o apie patį vaiką, deja, užmirštame. Tikiuosi, kad forumo dalyviai išsakys minčių, kurios palengvins ministerijų darbą vykdant socialinės apsaugos ir švietimo politiką.“forumm 4

„Atvirai kalbėdami ir įsiklausydami į vieni kitus ir atkreipdami dėmesį į mokslininkų rekomendacijas kartu galime žengti toliau deinstitucionalizacijos ir pagalbos šeimai kontekste. Šiaulių universitetas yra vienas iš lyderių Lietuvoje, teikiantis metodinę pagalbą socialinių paslaugų centrams ir ugdymo įstaigoms Lietuvoje“, – forumo pradžioje pažymėjo ŠMM Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė.forumm 12

Forume-diskusijoje pranešimą apie institucinės globos pertvarkos galimybes skaičiusi Šiaulių universiteto doc. dr. Daiva Alifanovienė atkreipė dėmesį į tai, kad paslaugos šeimai turėtų būti perkeltos į bendruomenę. Dr. D. Alifanovienė: „Socialinio darbo ir socialinių paslaugų sritis Lietuvoje dar nėra labai išplėtota. Tai, kas anksčiau šeimai, vaikams, neįgaliesiems buvo teikiama centralizuotai specializuotose socialinių paslaugų arba švietimo ir ugdymo institucijose (senelių namuose, specializuotose mokyklose, internatuose), dabar norima perkelti į bendruomenes, kad atsirastų paslaugų, kurios būtų teikiamos arčiausiai gyvenamosios vietos. Institucinės paslaugos yra labai lokalios ir brangios. Visa bėda, kad pas mus dar nėra išplėtotas poreikis socialiai globoti vaikus šeimose, paimti juos iš globos įstaigų. Reformų poreikis matėsi ir anksčiau, tačiau pastarųjų metų rezonansiniai įvykiai paskatino spartinti decentralizacijos procesą. Bendruomenėse teikiamos socialinės paslaugos turi būti teisiškai apibrėžtos, joms turi būti skirtas deramas finansavimas.“forumm 15

Forumas parodė, kad Šiaulių universiteto mokslininkai galėtų ženkliai prisidėti prie pagalbos šeimai paslaugų poreikio ir kokybės strategijos kūrimo. Universiteto Socialinės gerovės studijų katedros lektorės Odetos Šapelytės nuomone, mūsų Universiteto specialistai galėtų atlikti kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai poreikio tyrimą. „Galėtume nustatyti, kokias reikėtų teikti paslaugas, kuria kryptimi turėtų dirbti savivaldybės. Šiuo metu atsakymų į šiuos klausimus nėra. Kalbant apie kompleksinę pagalbą didžiausias dėmesys yra skiriamas prevencijai, t. y. tam, kad į globos namus patektų kuo mačiau vaikų, tam, kad šeimos išmoktų auginti vaikus, tam, kad išnyktų ar bent sumažėtų rizikos faktoriai“, – sako O. Šapelytė.

Forumo diskusijai moderavo Šiaulių universiteto Mokslo instituto direktorė prof. Ingrida Šaulienė ir Socialinės partnerystės ir inovacijų centro vadovė dr. Eglė Gerulaitienė.