Ingrida Sauliene

Ingrida Sauliene

       Daugpilio universitete vykusioje iškilmingoje ceremonijoje Šiaulių universiteto Mokslo instituto direktorei prof. dr. Ingridai Šaulienei už išskirtinį indėlį moksle, glaudžius ryšius su Daugpilio universitetu ir užtikrintą ilgametį tarpinstitucinį bendradarbiavimą suteiktas garbės daktaro vardas.

Profesorės iniciatyva Šiaulių ir Daugpilio universitetai vykdo įvairius mokslinius ir taikomuosius biomedicinos srities tyrimus jau daugiau nei 10 metų. Kartu sėkmingai įgyvendino Europos Komisijos patvirtinos Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai pateiktus projektus (JOINT RT UNIT, TEAMWORK), siekia naujų mokslinių tyrimų rezultatų, inovacijų biologijoje bei nanotechnologijose. Ilgametis bendradarbiavimas studijų procese atsispindi ne tik per kasmetines mainų programas (Erasmus+, intensyvios programos: FAGO, NACELA), bet ir per bendros magistro studijų programos Gamtinė rekreacija įgyvendinimą. Ši programa yra pirmoji jungtinė studijų programa Daugpilio universitete.

Ceremonijoje inauguruoti trys garbės daktarai: prof habil. dr. Ina Druviete (Latvijos universitetas, Latvija), prof. dr. Ingrida Šaulienė (Šiaulių universitetas, Lietuva), prof. Stefanie Stadler Elmer (Ciuricho universitetas, Šveicarija). Po iškilmingosios ceremonijos dalies, garbės daktarės pristatė savo mokslinius tyrimus susirinkusiems ceremonijos dalyviams. Ina Druviete išsakė idėjas Garbes daktaro atributai

Garbes daktaro atributai
apie humanitarinių mokslų vietą moklo sistemoje ir šio mokslo vystymosi tendencijas Latvijoje ir pasaulyje.  Ingrida Šaulienė pristatė Šiaulių universiteteto unikalius aerobiologinius tyrimus ir supažindino su mokslo aktualijomis. Stefanie Stadler Elmer susirinkusiems pasakojo apie ankstyvąją vaikystę, vokalinį mokymąsi ir ryšį su šnekamąją kalba. Mokslo diskusijos pratęstos 58-tojoje tarptautinėje mokslo konferencijoje.

Daugpilio universiteto garbės daktaro vardą gali gauti Latvijos ir užsienio mokslininkai, menininkai, visuomenės veikėjai, išskirtinai nusipelnę universitetui, vykdydami misiją atitinkančią veiklą ir prisidedantys prie institucijos gerovės.