• Renginio data: balandžio 28 d.
  • Renginio pradžia: 15:30 val.
  • Renginio vieta: Šiaulių universiteto Baltoji salė (Centriniai rūmai, Vilniaus g. 88)

 

Lietuvos mokslininkų sąjungos "Salduvės" skyriaus valdyba kviečia Universiteto mokslininkus dalyvauti skyriaus ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime.

Darbotvarkė:

Valdybos pirmininko ataskaita už 2014-2015 m. veiklą.

Revizijos komisijos ataskaita.

Valdybos pirmininko ir naujos valdybos rinkimai.

Kiti klausimai.