• Renginio data: 2016 m. gegužės 5 d.
  • Renginio pradžia: 11:00 val.
  • Renginio vieta: Šiaulių universiteto centrinių rūmų konferencijų salė (Vilniaus g. 88, Šiauliai).

DARBOTVARKĖ

 

1. 2016 m. kovo 29 d. Tarybos posėdžio protokolo tvirtinimas. (Rimvydas Vaštakas)
2. Šiaulių universiteto rektoriaus 2016 m. I ketvirčio ataskaita. (Donatas Jurgaitis, Gintarė Miniotienė, Renata Bilbokaitė)
3. Investuojamo valstybės turto sąrašo svarstymas. (Saulius Valasevičius)
4. Šiaulių universiteto 2016 m. sąmatos tikslinimas dėl turto investavimo. (Dovilė Ruplienė, Saulius Valasevičius)
5. Studentų, priimamų į Šiaulių universitetą 2016 m., studijų kainos ir įmokos už studijas 2016–2017 m. m. (Remigijus Bubnys)
6. Šiaulių universiteto bendro studijų vietų skaičiaus tvirtinimas 2016 m. (Remigijus Bubnys)
7. Šiaulių universiteto struktūros pertvarkos plano svarstymas ir tvirtinimas. (Donatas Jurgaitis)
8. Šiaulių universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 6 priedo pakeitimo svarstymas ir tvirtinimas. (Rimvydas Vaštakas)
9. Šiaulių universiteto Botanikos sodo paslaugų įkainių svarstymas ir tvirtinimas. (Asta Klimienė)
10. Kiti klausimai.