Šiaulių universiteto Mokslo institutas plečia bendradarbiavimą su verslu

medu 1

medu 1
Birželio 20 d. Šiaulių universiteto atstovai – mokslo ir meno prorektorė prof. Ingrida Šaulienė, Mokslo instituto direktorė prof. Diana Cibulskienė, Tarpsektorinės partnerystės centro vadovė doc. Eglė Gerulaitienė bei Mokslo instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Gediminas Valiulis lankėsi bendrovėje „ORLEN Lietuva“. Šiaulių universiteto atstovų vizito tikslas buvo papasakoti apie vieną iš pagrindinių universiteto misijų – mokslinius tyrimus, vykdomą mokslo tiriamąją, ekspertinę, orientuotą į inovacijas veiklą bei išsiaiškinti bendradarbiavimo galimybes bendrovei „ORLEN Lietuva“ aktualiose srityse.

Susitikimo metu universiteto atstovai papasakojo apie ŠU MI veiklos kryptis, atliekamus tyrimus energetikos, mechanikos, automatikos, aplinkosaugos, sveikatos technologijų ir biotechnologijų bei kitose srityse, aptarė tolesnį universiteto ir bendrovės bendradarbiavimą.

Susitikime dalyvavo „ORLEN Lietuva“ įmonės Aplinkos tyrimų laboratorijos, Gamybinės veiklos valdymo tarnybos, Ekologijos, Technologijos ir investicijų, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Personalo bei Specialiųjų projektų skyrių darbuotojai.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.