Į ERASMUS+ KA107 dėstymo veiklas ir studijas dokumentus reikia pateikti iki spalio 21 d. imtinai fakulteto koordinatoriams:

Dėstytojams:

Studentams:                     

 

Mobilumo vietos dėstytojams

Mobilumo vietos studentams