Šiaulių universiteto INTEGER projekto veikla pripažinta ES gerosios praktikos pavyzdžiu

Sidl 2016

Sidl 2016

2016 m. rugsėjo 9 d. Europos Komisijos Mokslo ir inovacijų direktorate (Briuselis) Mokslo instituto Socialinių inovacijų tyrimų centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja Virginija Šidlauskienė pristatė ES 7BP projekto INTEGER patirtį, kuri iš 28 Europos šalių 57 patirčių pateko į geriausiųjų praktikų dešimtuką. Šiaulių universiteto sukurta ir išbandyta universiteto Tarybos rinkimo taktika ir strategija – Lietuvoje pirmasis inovacinis gerosios praktikos pavyzdys, kuris įtraukiamas į Europos lyčių lygybės instituto duomenų bazę ir globaliai visiems prieinamas.


Inovacinis darbas universiteto kultūroje su technologais, matematikais, inžinieriais ir kitų profesijų kolegomis 2011–2015 metais sudarė galimybę kurti naujas žinias ir dalytis jomis visame pasaulyje.  Mokslo instituto Socialinių inovacijų tyrimų centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja Virginija Šidlauskienė dėkoja visiems dalyvavusiems, dirbusiems ir idėjiškai rėmusiems universiteto vadovams ir kolegoms.

Informaciją parengė SITC jaunesnysis mokslo darbuotojas Gintautas Jazdauskas