Šiaulių universiteto mokslininkų vizitas Tartu AHHAA mokslo centre

AHHAA127

AHHAA127

Š. m. liepos 1 d. startavo naujas Nordplus Horizontal projektas „BaltNord tinklas mokslinei komunikacijai / BaltNord network for science communication" (Projekto numeris NPHZ-2016/10035). 4 partnerių konsorciumas rengia ir įgyvendina projektą: Daugpilio universitetas (DU), Latvija (koordinuojanti institucija), mokslo centras AHHAA (AHHAA), Estija, Šiaulių universitetas (ŠU), Lietuva ir Islandijos universitetas (UI), Islandija.
Projektas skirtas įvairinti ir plėtoti mokslo komunikacijos renginius Baltijos ir Šiaurės šalių regione per geriausius praktikos pavyzdžius ir sėkmingą partnerių patirtį. Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti bendradarbiavimo tinklą, skirtą keistis gerąja patirtimi ir praktika siekiant ugdyti ir plėtoti tarpsektorinio lygmens mokslo komunikacijos veiklą Baltijos ir Šiaurės šalių regione.

Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko rugsėjo 29–30 d. mokslo centre AHHAA (Tartu, Estija). Susitikime dalyvavo grupė Šiaulių universiteto mokslininkų: prof. dr. Ingrida Šaulienė, mokslo ir meno prorektorė, dr. Laura Šukienė, Aplinkotyros ir fizikos katedros vedėja, dr. Gediminas Valiulis, Mokslo instituto mokslo darbuotojas, Inžinerijos katedros docentas, dr. Violeta Šlekienė, aplinkotyros ir fizikos katedros docentė. Be Šiaulių universiteto mokslininkų, susitikime dalyvavo atstovai iš AHHAA mokslo centro, Islandijos ir Daugpilio universitetų. Buvo aptartas projekte numatytų veiklų turinys, suderintos susitikimų, mokymų bei praktinių užsiėmimų datos. Susipažinta su Tartu mokslo centru AHHAA ir jo vykdomomis veiklomis. Dalyvauta Science cafe (Mokslo kavinė) mokslininkų diskusijoje bei FameLab (Šlovės laboratorija) finalinėse varžybose.

 

Nauja patirtis, mokslo populiarinimo ir jaunimo įtraukimo į mokslo veiklas būdai bei priemonės numatomos panaudoti steigiant atviros prieigos centrą Šiaulių universitete STEAM projekto pagrindu.

Numatyta sudaryti tikslinę Šiaulių universiteto bendruomenės grupę, kuri turės galimybę pasimokyti iš mokslinės komunikacijos profesionalų bei pasidalyti savo patirtimi su kitų šalių kolegomis. Tokie seminarai vyks Daugpilio universitete (Latvija) lapkričio mėnesį bei Šiaulių universitete gruodžio mėnesį.

Informaciją parengė doc. dr. Violeta Šlekienė

AHHAA21
AHHAA21
AHHAA16
AHHAA16
AHHAA69
AHHAA69