Su Lietuvos mokslo tarybos atstovais aptartos projektų finansavimo gairės

mt 3

mt 3
Spalio 7 d. Šiaulių universitete vyko Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų mokslo bendruomenės susitikimas su Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo direktore Aušra Vilutiene, Mokslo fondo ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus vedėju Andriumi Kavecku ir Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąja specialiste Agne Palevičiūte. Susitikime buvo aptarti mokslo bendruomenei aktualūs klausimai, susiję su mokslo konkursiniu finansavimu Lietuvos mokslo taryboje, pateiktos dalyvavimo galimybės COST programoje ir ES struktūrinių fondų priemonės 2014–2020 m. 

mt11

mt11
Šiaulių universiteto mokslo ir meno prorektorė prof. dr. Ingrida Šaulienė, sveikindama susirinkusiuosius, išreiškė viltį, kad Šiaulių universiteto mokslininkų Lietuvos mokslo tarybai teikiamos paraiškos sulauks didesnės sėkmės nei buvo iki šiol ir deramo įvertinimo. Diskusijos metu susirinkę mokslininkai domėjosi stažuotėmis po doktorantūros studijų, paraiškų vertinimo kriterijais, diskutavo aukšto lygio mokslininkų MTEP projektų administravimo ir kompensavimo klausimais.

Susitikimo moderatorė Mokslo instituto direktorė prof. dr. Diana Cibulskienė paragino Šiaulių universiteto mokslininkus aktyviau dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos skelbiamuose kvietimuose teikti projektų paraiškas finansavimui gauti.

mt4
mt4
mt7
mt7
mt13
mt13