Šiaulių universitete steigiamas STEAM centras ugdys inovatorių kartą

003

003
Spalio 20 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje pasirašytas susitarimas dėl dalyvavimo kuriant ir koordinuojant Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos – STEAM centrą. Parašais susitarimą patvirtino švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė ir Šiaulių universiteto rektorius dr. Donatas Jurgaitis. Aštuntasis iš dešimties Lietuvoje planuojamų steigti STEAM centrų Šiaulių apskrityje veiks kaip Šiaulių universiteto struktūrinis padalinys.

Santrumpa STEAM žymi gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos (angl. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) mokslų sritis, kurias integruojant ugdymo procese, siekiama akcentuoti tiksliųjų ir techninių mokslų, kūrybiškumo bei lyderystės dermę. Pasauline praktika paremtas atviros prieigos STEAM centrų steigimas Lietuvoje tampa nauju impulsu mūsų švietimo sistemoje, skatinančiu ugdyti inovacijų kultūrą šalyje ir mokinių susidomėjimą tiksliaisiais mokslais.

„Tiek aukštosiose mokyklose, tiek darbo rinkoje pastaraisiais metais juntamas technologinių ir fizinių sričių specialistų trūkumas. Šiaulių universitete įsteigto interaktyvaus STEAM centro, kuriame vaikai iš visos apskrities galės susipažinti su tiksliųjų mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais, patys eksperimentuoti ir kurti, dėka jau pirmoji pažintis su tiksliaisiais mokslais bus patrauklesnė nei vien tik vadovėlių medžiaga. Kartu moksleiviai pratinsis ir prie universiteto erdvės, o vėliau, tikimės, atsiras ir daugiau norinčių studijuoti šiuos palyginti sudėtingus mokslus ir sieti karjerą su jais", – kalbėjo dr. D. Jurgaitis.

Kaip teigia švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, STEAM centruose mokiniai dirbs kartu su doktorantais, dėstytojais, verslo atstovais. „Tai turėtų pagerinti mokinių pasiekimus „kietųjų" mokslų srityje ir paskatinti rinktis su jais susijusias studijas. Taip mes auginsime būsimus tyrėjus ir šalyje formuosime inovacijų kultūrą", – sakė A. Pitrėnienė.

Planuojama, kad Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva Šiaulių universiteto Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto 300 kv. m. patalpose įsikursiančiame STEAM centre veiks keturios laboratorijos. Biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, robotikos ir informacinių technologijų bei specializuota, Šiaulių apskrities specifiką atitiksianti – sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės tyrimų, laboratorijos.

„Sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės tyrimų laboratorija – tai unikali erdvė jauniesiems inovatoriams, kurioje numatyta tinkama aplinka kurti pažangiems inžineriniams medicininiams sprendimams, kineziterapijai ir ergoterapijai bei visuomenės sveikatinimo programoms. Moksleiviai šioje laboratorijoje kurs ir tirs judesio, regos ir kt. gyvenimo kokybės gerinimo technologijas, įgis žinių apie sveiką gyvenseną. Ne mažiau svarbi ir praktinė laboratorijos nauda regiono gyventojams – turintys negalią ir jų artimieji šioje erdvėje galės tiesiogiai susitikti su mokslininkais, kuriančiais priemones jų gyvenimo kokybei gerinti", – sakė dr. D. Jurgaitis.

Komunikacijos, rinkodaros ir neakdeminės veiklos tarnybos inf.,

ŠMM archyvo nuotr.