Kontaktai

Direktorius Aidanas Barzelis
Adresas: P. Višinskio g. 38, 76352 Šiauliai
Tel: (8 41) 393 015 / 595 700 
Faks. (8 41) 393 017 
El. paštas: ivt@su.lt

Infrastruktūros valdymo tarnyba bendradarbiauja su fakultetais, tarnybomis, skyriais, Universitetą aptarnaujančiomis organizacijomis.

Infrastruktūros valdymo tarnyba koordinuoja

 • bendrabučių veiklą;
 • transporto grupės veiklą;
 • pastatų remonto darbuotojų grupės veiklą;
 • darbų saugos ir profesinės sveikatos grupės veiklą;
 • mokomųjų praktikos bazių veiklą.

Infrastruktūros valdymo tarnybos darbui vadovauja direktorius, pavaldus rektoriui. Tarnyba dirbdama vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Universiteto Statutu ir norminiais dokumentais, Rektoriaus įsakymais.

Infrastruktūros valdymo tarnybos funkcijos

Koordinuoja bendrabučių grupės veiklą, kuri:
 • atsižvelgdama į vietų skaičių apgyvendina bendrabučiuose studentus;
 • aprūpina bendrabučius būtiniausiais baldais ir inventoriumi;
 • rūpinasi sanitarine bendrabučių priežiūra;
 • kontroliuoja mokesčių už gyvenimą bendrabutyje surinkimą;
 • prižiūri, kad būtų laikomasi bendrabučių vidaus tvarkos taisyklių.
 • Organizuoja transporto grupės veiklą:
 • aprūpina transportu universiteto fakultetus, tarnybas pagal pateiktus prašymus;
 • rūpinasi automobilių technine būkle ir organizuoja jų remontą;
 • tvarko kelialapius, kuro įsigijimą ir naudojimą pagal nustatytas normas. Teikia būtiną informaciją finansų tarnybai.
 • Vadovauja pastatų remonto darbuotojų grupei, kuri atlieka vidaus patalpų ir lauko rekonstrukcinius remonto, statybos ir tvarkymo darbus.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas rūpinasi įvadiniu darbuotojų instruktažu, sauga darbe ir gaisrine sauga, nelaimingų atsitikimų darbe ir pakeliui į darbo vietą tyrimu ir apskaita.
 • Profesinės sveikatos specialistas suteikia skubią ir neatidėliotiną pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atveju, kontroliuoja vairuotojų, budėtojų postų pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlių stovį, tikrina bendrabučių sanitarinę ir higieninę būklę.
 • Infrastruktūros valdymo tarnybos mokomųjų praktikos bazių sandėlininkai atsako už materialųjį turtą, apgyvendina atvykusius studentus bei darbuotojus, aprūpina juos inventoriumi, palaiko pastatų ir teritorijos tvarką bei švarą.