Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas 2016 m. spalio – lapkričio mėnesiais vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos „Socialinė kultūra" mokymus.

Programos tikslas – užtikrinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų Šiaulių regione plėtrą ugdyti suaugusiems asmenims bendrąsias kompetencijas, padedančias jiems prisitaikyti prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių.

Dalyviai - suaugusieji, asmenys, besimokantys Trečiojo amžiaus universitete. Mokymų metu plėtos bendrąsias kompetencijas teisinės kultūros, sveikatos kultūros, meninės kultūros ir komunikacijos užsienio kalba, medijų ir informacinio raštingumo, aktyvaus socialinio gyvenimo srityse.