2016 m. spalio 21 d. vyko seminaras – diskusija apie Kvalifikacijų sandaros įgyvendinimo ir taikymo patirtį regionuose. Moderatorė TSI direktorės pavaduotoja doc.dr. Edita Musneckienė pristatė Lietuvos kvalifikacijų sandarą ir jos ryšius su Europos kvalifikacijų sąranga; neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų formalizavimą įgyjant kvalifikaciją. Renginio dalyviai diskutavo apie profesinio, aukštojo ir tęstinio mokymo aktualijas (profesinį orientavimą, švietimo dokumentų pakeitimus, perkvalifikavimo galimybes, socialinę partnerystę); kvalifikacijų sandaros sistemoje vykstančių procesų kokybės užtikrinimą. Aptarta kvalifikacijos tobulinimo sistema ir realybė.