2016 m. lapkričio 4 d. vyko seminaras Vaikų kalbos ugdymas naudojant pasakas. Seminaro metu lektorė pristatė praktines idėjas, kaip išnaudoti pasakas vaikų kalbai ugdyti, t. y. foneminei klausai lavinti, žodynui turtinti, rišliajai kalbai plėtoti. Lektorė demonstravo, kaip naudojant vieną pasaką galima organizuoti nuoseklias, kartojamas ir įvairias sakytinės kalbos ugdymo pratybas. Seminaro dalyviai praktiškai modeliavo kalbines situacijas ir kūrė kalbos ugdymo užduotis naudojant pasakas.