Mokymai Lietuvos savivaldybių atstovams ir socialiniams partneriams

          

FullSizeRender

FullSizeRender

2016 m.  lapkričio 18 d. Socialinių inovacijų tyrimų centras kartu su Moterų informacijos centru ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizavo mokymus savivaldybių asociacijos bei savivaldybių atstovams. Mokymų tikslas – pristatyti projektų poveikio lytims metodikos taikymą., kuri skirta padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms produktyviau dirbti lyčių lygybės darbą bei siekti, kad politiką formuojantys asmenys įtrauktų lyčių lygybės aspektą į teisinio reguliavimo sprendimų projektus visais lygiais ir visuose rengimo etapuose; kad būtų keičiamas valstybės ir savivaldos darbuotojų požiūris ir atsisakoma neutralaus požiūrio į lytį teisinio reguliavimo sprendimų projektų rengimo procese, keičiant procedūrinę kultūrą.

 Susitikimo metu lyčių lygybės ekspertė Dr. Giedrė Purvaneckienė kalbėjo apie planuojamų veiklų, priimamų sprendimų poveikį moterims ir vyrams, jų svarbą ir pasekmes instituciniuose ir savivaldybių lygmenyse. Prof. Virginija Šidlauskienė (Šiaulių Universitetas) pristatė numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos tobulinimo projektą, kalbėjo apie poveikį moterų ir vyrų socialinėms grupėms. Profesorė apžvelgė poveikio lytims vertinimo metodiką, jos taikymo praktiką ir pavydžius, taip pat savivaldybių atstovams suteikė reikalingą informaciją ir metodiką jautrumo lyties aspektui įsivertinimui. Antroje seminaro dalyje dalyviai turėjo galimybę praktinių užsiėmimų pagalba pasitikrinti seminaro metu įgytas žinias. 

 

               . 

Informacija parengė Gintautas Jazdauskas