Šiaulių universiteto rektoriaus prof. D. Jurgaičio linkėjimai pasitinkant 2017-uosius

rektkal 8

rektkal 8
Miela Universiteto bendruomene,

ant metų sandūros slenksčio visada norisi pažvelgti į tai, kas buvo, ką patyrėme, ko pasiekėme, ir pamąstyti apie ateitį, apie tai, kas mūsų laukia kitą dvylikos mėnesių ciklą.

Nueinantys metai mūsų Universitetui buvo svarbūs. Šiaulių universitetas, atsižvelgiant į tarptautinių ekspertų išvadas, akredituotas maksimaliam 6 metų laikotarpiui, studijas Universitete pasirinko tiek pat studentų kiek ir praėjusiais metais, stabilizuota Universiteto finansinė situacija, pradėtas įgyvendinti mūsų aukštosios mokyklos infrastruktūros optimizavimo planas. Nelengvi iššūkiai mūsų laukia ir kitais metais, tačiau net neabejoju, kad mūsų visų ryžtas padės juos sėkmingai įveikti.

Žengdami į 2017-uosius – Šiaulių universiteto 20-uosius gyvavimo metus, nuoširdžiai įvertinkime tai, ką turime, tęskime tai, ką pradėjome, ir tai, ką darome, pasiekime tai, apie ką visi galvojame. Išmintis telydi mūsų sprendimus, sėkmė – darbus, geranoriškumas – žmones, esančius šalia.

Visiems Universiteto bendruomenės nariams, socialiniams partneriams ir bičiuliams Naujaisiais metais linkiu visų mūsų susitelkimo, ryžto ir noro dirbti savo Alma mater labui, savitarpio supratimo ir atjautos, didelės asmeninės laimės, džiaugsmo ir sveikatos.

Jūsų Rektorius prof. Donatas Jurgaitis
 
Zenono Ripinkio nuotr.
Grįžti