Š. m. sausio 6 d. Botanikos sode vyko Botanikos sodo Draugų padėkos popietė. Dėkojame Sodo draugams, bičiuliams ir rėmėjams už gerus darbus ir linkėjimus !
Keletas akimirkų iš renginio. Už nuotraukas dėkojame ilgamečiui Sodo bičiuliui fotografui Romualdui Struogai.

1
1
2
2
4
4
 4
4
7
7
8
8