Humanitarikos tyrimų centras, vykdydamas tarpdisciplininius regiono istorijos, kultūros, kalbos, paveldo, atminties tyrimus, 
2017 m. kovo 30–31 dienomis
rengia tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę konferenciją

Regionas: istorija, kultūra, kalba

 

  

PROGRAMA (LT)

PROGRAMA (EN)

KVIETIMAS_Invitation to conference RENET

PRANEŠIMŲ  ANOTACIJOS

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS

DALYVIO NARIO MOKESTIS

Užsitikrinus finansavimą konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir recenzentų teigiamai įvertinti straipsniai bus spausdinami tęstiniame mokslo leidinyje Acta humanitarica universitatis Saulensis, kuris yra referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse „Index Copernicus" bei ,,MLA International Bibliography".
Straipsnių rengimo nurodymus rasite adresu:
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=3865&Itemid=17854&lang=lt