Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso (180 val.) vykdymas perkeliamas nuo 2017 m. lapkričio 20 d.

Kursas skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojais ir neformalaus švietimo mokytojais. 

Kurso programos apimtis – 180 akademinių valandų: 120 kontaktinių akademinių valandų, 60 savarankiško darbo akademinių valandų.

Kurso programą sudaro 3 moduliai: pedagogikos, psichologijos ir didaktikos. Kiekvienam moduliui skiriama po 40 kontaktinių akademinių valandų ir 20 savarankiško darbo akademinių valandų.  

Kurso dalyviams, išklausiusiems visas numatytas temas, sėkmingai atlikusiems praktines užduotis, savarankiškus darbus ir gavus teigiamą įvertinimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduodami Kurso baigimo pažymėjimai.

Kurso programa įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Mokymų vieta:   Tęstinių studijų institutas, Vytauto g. 84, Šiauliai

Būtina registracija iki lapkričio 17 d.: tel. (8 41) 595854, el.p. edita.j@tsi.su.lt.