Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centras nuo 2015 metų plėtoja metodinius ir mokslinius ryšius su Šiaulių universitetu. Prieš dvejus metus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, plėtojant gyvūnų terapiją Lietuvoje, išaugo į strateginę partnerystę. Naujai įkurtas Šiaulių universiteto Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras aktyviai veikia plėtojant mokslines hipoterapijos kryptis. Vykdant gyvūnų terapijos mokslines veiklas yra labai svarbi kolegiali partnerystė ir abipusė metodinė pagalba, todėl šis susitikimas naudingas visiems susitikimo dalyviams.
    Gyvūnų terapija yra įtraukta į Papildomosios ir alternatyviosios medicinos sąrašo grupę, delfinų terapija vykdoma pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Higienos normą, buvusioji viešųjų konsultantų prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupė teikė siūlymus rengiant Papildomosios ir alternatyviosios medicinos įstatymą, kurio likimas kol kas neaiškus. Reglamentavus gyvūnų terapiją Lietuvoje būtų sukurti objektyvūs kriterijai tiek paslaugos teikėjams, tiek poveikio matavimui, o centrams atsivertų platesnės galimybės mokslinių tyrinėjimų finansavimo paieškoms. 
    Susitikime  aptarta: gyvūnų terapinis poveikis žmogaus su negalia psichoemocinei būklei, sensomotorinėms ir fizinėms funkcijoms, gyvūnų dalyvaujančių terapijoje gerovės supratimas.
 Delfinų terapijos centro komanda  pasidalino pirmaisiais žmogaus ir delfino gerovės tyrimo rezultatais, aptarti gyvūnų terapijos tyrimų galimybes ir iššūkius. SHS centro direktorė Daiva Mockevičienė  pristatė pirmųjų  centro veiklos metų pasiekimus, ateities planus. Kurtuvėnų nacionalinio parko direkcija kartu su Šiaulių universiteto Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centru vykdė praktinius mokymus, kuriuose demonstravo hipoterapijos galimybes, bei pritaikymo hipoterapijoje galimybes vertinant žmogaus fizinę ir funkcinę būklę. Sporto laboratorijije susitikimo dalyviai turėjo galimybę įsivertinti raumenų grupių pusiausvyrą diagnostine įranga „Back-Check“, psichomotorinę reakciją reakciometru „RA1“, kūno segmentinę kompoziciją.

 s 1

 

 

 

 

 

 s2  s4

 

s5

 

 

 

s8

 IMG 20170214 170632