Šiaulių universitetas išleidžia 20-ąją absolventų laidą

dipp 7

dipp 7
Šiaulių universitetas 2017 m. išleidžia 20-tą absolventų laidą nuo Šiaulių universiteto įkūrimo ir 67-tą laidą nuo Šiaulių aukštosios mokyklos įkūrimo. Vasario 15 d. Šiaulių „Saulės“ koncertų salėje vykusioje iškilmingoje Diplomų įteikimo šventėje diplomai įteikti 311 studentų – 188 bakalaurams, 93 magistrams, 30 laipsnio nesuteikiančių studijų studentams.

Daugiausiai absolventų – Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultete. Bakalauro diplomus atsiėmė 95 studentai, magistro – 30.

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete studijas baigė 47 bakalaurantai ir 62 magistrantai, o Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakultete – 35 bakalaurantas ir vienas magistrantas.

Diplomai įteikti ir 41 Tęstinių studijų instituto absolventui – 11 bakalauro ir 30 laipsnio nesuteikiančių studijų.

Šventėje buvo įteikta ir 12 diplomų su pagyrimu – 3 bakalauro (ekonomika ir darnus verslas, finansų valdymas) ir 9 magistro (dailė, socialinis darbas, viešasis valdymas, ekonomika, finansų ir investicijų ekonomika, specialioji pedagogika).

Diplomai įteikti ir nemažam būriui absolventų, baigusių jungtines studijų programas. 16 bakalauro diplomų įteikti studentams, baigusiems jungtinę Šiaulių universiteto ir Klaipėdos universiteto kineziterapijos studijų programą, 6 diplomai – pirmiesiems absolventams, baigusiems jungtinę Šiaulių universiteto ir Vroclavo (Lenkija) universiteto ekonomikos ir darnaus verslo studijų programą. 12 absolventų atsiėmė Šiaulių universiteto ir Pardubicių universiteto (Čekija) jungtinės regionų plėtros ir valdymo studijų programos magistro diplomus. 13 magistrantų baigė Šiaulių universiteto ir Kijevo Atvirojo tarptautinio žmogiškosios plėtros universiteto „Ukraina“ jungtinės studijų programos socialinis darbas magistro diplomus.

Šiaulių universiteto diplomus gavo ir 6 absolventai užsieniečiai, baigė ekonomikos ir darnaus verslo bakalauro studijų programą (1, Gruzija), socialinio darbo magistro studijų programą (4, Ukraina), ir informatikos magistro studijų programą (1, Šri Lanka).

Net 14 absolventų už puikius akademinius pasiekimus, aktyvią visuomeninę ir kūrybinę veiklą buvo apdovanoti LR Seimo narių Rimos Baškienės, Valentino Mazuronio, Stasio Tumėno, Arūno Gumuliausko, Aurimo Gaidžiūno, Valerijaus Simuliko ir Valiaus Ąžuolo Padėkos raštais. Juos gavo: Virginija Nemeikšienė (socialinis darbas), Robertas Baltuška (ekonomika), Laura Dargenytė (ekonomika), Gaivilė Nemeikšytė (ekonomika ir darnus verslas), Marius Bražas (dailė), Ieva Slonksnytė (dailė), Greta Rimkutė (viešasis valdymas), Rasa Statkuvienė (viešasis valdymas), Daiva Mažrimienė (viešasis valdymas), Šri Lankos pilietė Asha Begam Mohamed Mubarak (informatika), Nerijus Kriščiūnas (informatika), Darius Veselis (elektronikos inžinerija), Justinas Juknevičius (elektronikos inžinerija) ir Jurgita Jonuškienė (laipsnio nesuteikianti pedagogikos studijų programa).

Sausio mėn. neformaliąsias studijas baigė ir studijų pažymėjimus, liudijančius įgytas kompetencijas, gavo 48 klausytojai (Tęstinių studijų institute).

Diplomų įteikimo šventės metu dainavo Universiteto Muzikos pedagogikos katedros studentai Evaldas Vaikasas ir Ingrida Ručinskienė, doktorantė Aurelija Čižauskaitė.

Birželio mėn. studijas turėtų baigti apie 600 studentų.

dipp 1
dipp 1
dipp 2
dipp 2
dipp 3
dipp 3
dipp 5
dipp 5
dipp 6
dipp 6
dipp 8
dipp 8
dipp 12
dipp 12
dipp 13
dipp 13
dipp 4
dipp 4
dipp 11
dipp 11
dipp 15
dipp 15
dipp 14
dipp 14

 

Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti