Botanikos sodas yra viešosios įstaigos dalis, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, aplinkos apsaugos visuomenei naudingą veiklą. Botanikos sodo gaunamos pajamos iš paslaugų naudojamas tik šiems tikslams siekti, deja, jų nežtenka, todėl Jūsų parama yra labai reikšminga.

 

Skirti 2% pajamų mokesčio sumos nekainuoja!

Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 2 proc. pajamų mokesčių sumos, sumokėtos per metus.

Jei nuspręstumėte skirti 1-2 proc. pajamų mokesčio ŠU Botanikos sodui, Jums reikės iki 2017 m. balandžio 30 d. užpildyti ir pateikti mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje nuolat gyvenate, FR0512 formos prašymą. Šį prašymą galima pateikti elektroniniu būdu, ar nunešti į savo gyvenamosios vietos Valstybinės mokesčių inspekcijos padalinį arba išsiųsti paštu. Prašyme reikia nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:

Šiaulių universiteto Botanikos sodui

 • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 111951345
 • Mokesčio dalies paskirtis – ŠU Botanikos sodui
 • Ataskaitinis mokestinis laikotarpis – ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t. y. kalendoriniai metai, kuriais sumokėto pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti.

Botanikos sodo Draugų klubui (ŠU BS Draugų klubo prezidentė Irena Šniukienė, i.sniukiene@splius.lt)

 • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 300025985
 • Mokesčio dalies paskirtis – ŠU Botanikos sodo Draugų klubas
 • Ataskaitinis mokestinis laikotarpis – ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t. y. kalendoriniai metai, kuriais sumokėto pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti.
 • Sąsk. nr. – LT87 7180 0000 0070 0611

Prašymo formą FR0512 elektroniniam pildymui galima rasti internete, naršyklėje įvedę adresą https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Formu_sarasas.aspx

Prašymo formą pildymui ranka galima gauti valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
• Užpildytą formą galima tiesiogiai įteikti AVMI darbuotojui.
• Užpildytą ir pasirašytą formą galima įdėti į paprastą voką, užklijuoti ir pasirašyti ant voko užklijavimo vietos bei išsiųsti Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcijai adresu Vilniaus g. 265, K1, LT-76337 Šiauliai. Kitų apskričių VMI adresus galite rasti čia.

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos:
Telefonas: 8 41 592 400, 8 41 592 401
El. paštas: Siauliu.apskr@vmi.lt

Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

 

Jei nuspręstumėte skirti paramą medžiagomis ir priemonėmis. Botanikos sodo augalams ir ekspozicijoms palaikyti kasmet trūksta:

 • Natūralaus mulčo.
 • Įvairaus dydžio vazonų.
 • Medienos statiniams atnaujinti.
 • Malkinės medienos.
 • Trąšų ir mėšlo.
 • Skaldos, skaldelės.
 • Smėlio ir žvyro.
 • Akmenų, dolomito.
 • Tinklo nuo saulės.
 • Kitų priemonių ir medžiagų augalų priežiūrai. 

 

Savanoriaukite! 

 • Padėsite Botanikos sodui išlikti lankytojus džiuginančia erdve.
 • Išmoksite dauginti ir prižiūrėti įvairiausių formų ir poreikių augalus.
 • Bendradarbiausite su mokslininkais.
 • Bendrausite su lankytojais ir švenčių dalyviais juos priimdami.
 • Dirbsite su kitais savanoriais.
 • Rodydami iniciatyvą kursite ir tobulinsite Botanikos sodą.
 • Sutiksite bendraminčių.
 • Būsite mūsų bendruomenės dalimi.

Jei šiuo metu nedirbate ir nesimokote ir jums 15–29 metai – savanorystė yra net remiama valstybės. Kaip pasinaudoti galimybe, skaitykite čia arba skambinkite mums. Partnerių skelbimas.

 

Botanikos sodą remiate užsakydami paslaugas jame.

 

Dėkojame, kad rūpinatės Botanikos sodu kartu !