Italijos vyriausybės stipendijos Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams

Italijos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija skiria stipendijas užsienio šalių piliečiams studijų, mokymų ir/ar tyrimų programoms valstybinėse ir valstybės pripažintose švietimo ir mokslo įstaigose (jų sąrašą galima rasti Italijos Švietimo ministerijos puslapyje http://www.istruzione.it/web/universita/).

Stipendijų tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje, italų kalbos, kultūros ir mokslo sklaidą, taip pat populiarinti Italijos ekonominį ir technologinį sektorių visame pasaulyje.

Lietuvos piliečiams yra skiriama 9 mėnesių stipendijos. Vieno mėnesio stipendijos dydis – 900 eurų.

Paskutinis terminas, kuomet galima pateikti paraišką on-line, išsaugant galutinę paraiškos versiją, visiems kandidatams yra 2017 m. gegužės 10 d., trečiadienis, 00.00 val. (Italijos laiku).

KONKURSO SĄLYGOS

1. Apie stipendijas
Italijos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija skiria stipendijas užsienio šalių piliečiams arba Italijos piliečiams, gyvenantiems užsienyje.

Stipendijų tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje, italų kalbos, kultūros ir mokslo sklaidą, taip pat populiarinti Italijos ekonominį ir technologinį sektorių visame pasaulyje.
Stipendijos skiriamos studijų, mokymų ir / ar tyrimų programoms valstybinėse ir valstybės pripažintose švietimo ir mokslo įstaigose. Jų sąrašą galima rasti Italijos Švietimo ministerijos puslapyje http://www.istruzione.it/web/universita/

Užsienio šalių, kurių piliečiai gali teikti paraiškas, sąrašą galima rasti Italijos Užsienio reikalų ministerijos (URM) puslapyje, skirtame užsienio stipendininkams:
(http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.html)
Lietuvos piliečiams yra skiriama 9 mėnesiai stipendijų. Vieno mėnesio stipendijos dydis – 900 eurų.

2. Reikalavimai
Kandidatai turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus paskutinę konkurso dieną (2017 05 10). Kandidatai, kurie neatitiks šių reikalavimų, bus automatiškai atmetami. Italijos valstybės įstaigų tarnautojai, turinys Italijos pilietybę, bei jų šeimos nariai konkurse dalyvauti negali.
2.1 Išsilavinimas. Kandidatas turi jau būti įgijęs išsilavinimą, reikalingą pasirinktai studijų programai.
2.2 Amžius. Paraiškas teikti gali asmenys, kuriems paskutinę konkurso dieną yra nuo 18 iki 36 metų. Kandidatams, kurie stoja į pirmus doktorantūros metus, taikoma amžiaus riba – 33 metai. Italų kalbos dėstytojų profesinės kvalifikacijos kėlimo kursams amžiaus ribos yra nuo 18 iki 45 metų.
2.3 Kalbos mokėjimas. Kandidatas prie paraiškos turi pridėti pažymą, įrodančią, jog jo italų kalbos žinios yra B2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu studijų programa vyksta vien anglų kalba, šis punktas netaikomas. Jeigu kandidatas prašo stipendijos italų kalbos ir kultūros kursams, pažyma turi įrodyti, kad jo kalbos žinios yra mažiausiai A2 lygio.

3. Studijų tipai
3.1 Lietuvos piliečiai gali teikti paraiškas šioms studijoms:
a) 6 arba 9 mėnesių stipendijos, kurių mokėjimo pradžios data negali būti ankstesnė nei 2017 m. lapkričio 1 d.:
- doktorantūra (Dottorato di Ricerca);
- specializacijos studijos (Scuole di Specializzazione), išskyrus medicinos sritį;
- mokslo ir tyrimų programos su darbo vadovu (Progetti di Studio in Co-tutela). Stipendijos tyrimų projektams teikiamos tik tyrimų veiklai, vykdomai CNR (Nacionaliniame tyrimų centre), Aukštajame sveikatos institute ar kitose analogiško lygmens valstybinėse įstaigose, universitetuose, muziejuose bei archyvuose. Teikdamas prašymą šio tipo stipendijai, kandidatas privalo pateikti taip pat ir numatytą tyrimų programą bei stipendininkui vadovausiančio Italijos dėstytojo ar tyrimų vadovo bei stipendininką priimsiančios Italijos įstaigos ar akademinės institucijos sutikimo laiškus.
b) 3 mėnesių stipendijos, kurių mokėjimo pradžios data negali būti ankstesnė nei 2017 m. lapkričio 1 d.:
- Italų kalbos ir kultūros kursai.
c) 1 mėnesio stipendijos, kurių mokėjimo pradžios data negali būti ankstesnė nei 2017 m. lapkričio 1 d.:
- Italų kalbos dėstytojų profesinio tobulinimo kursai. Kandidatas privalės pateikti įrodymą, kad Lietuvoje dirba italų kalbos dėstytoju.

4. Pratęsimai
Paraiškas pratęsti stipendijų mokėjimą gali teikti tik 2016/2017 m.m. Italijos vyriausybės stipendininkai ir tik pateikę dokumentus, įrodančius, kad yra išlaikę visus pagal programą numatytus egzaminus. Pratęsimai galimi tik bakalauro (Corso di Laurea), specializacijų (specializzazione), podiplominių studijų (Master), doktorantūros (Dottorato di ricerca) programų studentams. Vientisųjų universitetinių studijų (Corso di Laurea a Ciclo Unico) studentai gali teikti paraiškas pratęsti stipendijų mokėjimą, jei šiemet baigė 3 kursą ir kitais metais studijuos 4 kurse.

5. Stipendijos neteikiamos
Bakalauro (Corso di Laurea Triennale) ar vientisosioms universitetinėms (Corsi di laurea a ciclo unico) studijoms, išskyrus pratęsimus.
Stipendijos neteikiamos pavieniams kursams ar individualiems tyrimams, o taip studijoms / tyrimams užsienio institucijose (universitetuose, akademijose, bibliotekose, bet kokio tipo mokyklose), nors jos ir yra įsikūrusios Italijoje, o taip pat valstybės nepripažintuose privačiuose centruose ir laboratorijose.

6. Paraiškų teikimas
Italijos vyriausybės skriamai stipendijai gauti kandidatas turi pateikti paraišką, užsiregistruodamas ir italų arba anglų kalba užpildydamas interaktyvią formą „Borse on Line“, esančią Italijos URM interneto puslapyje http://borseonline.esteri.it/BorseOnLine/

Pildant paraišką, prašome labai atidžiai perskaityti paaiškinimus!

Paraiškų teikimo terminas:
Paskutinis terminas, kuomet galima pateikti paraišką on-line, išsaugant galutinę paraiškos versiją, visiems kandidatams yra 2017 m. gegužės 10 d., trečiadienis, 00.00 val. (Italijos laiku). Visiems kandidatams bus pranešta apie gautą paraišką. Rekomenduojame pildyti paraišką kuo anksčiau, kad paskutinėmis dienomis būtų išvengta sistemos trikdžių, galimų, jeigu prisijungs itin daug vartotojų.
Paraiškos, gautos praėjus šiam terminui, nebus svarstomos.

7. Stipendininkų atranka
Lietuvos kandidatų atranką vykdys specialiai įsteigta Komisija, sudaryta iš J.E. Italijos ambasadoriaus ar jo paskirto atstovo bei Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigų atstovų.
Komisija atrinks kandidatus, įvertinusi pateiktus dokumentus. Laimėtojų bei rezervinių kandidatūrų sąrašas bus paskelbtas Italijos ambasados interneto svetainėje.

8. Mokesčiai už mokslą
Paprastai Italijos Vyriausybės stipendininkai atleidžiami nuo mokesčių už mokslą, tačiau Universitetai, turėdami visišką finansinę autonomiją, gali ir netaikyti šios lengvatos. Todėl rekomenduojame iš anksto pasitikrinti informaciją apie mokamus mokesčius už mokslą.
Ši išlyga nėra taikoma italų kalbos ir kultūros kursams pažengusiems vartotojams bei italų kalbos dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursams, už kuriuos reikės sumokėti mokesčius.

9. Sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimas
Užsienio piliečiai stipendininkai Italijos vyriausybės stipendijos mokėjimo laikotarpiu yra apdrausti draudimu, dengiančiu ligos ir nelaimingų atsitikimų išlaidas. Draudimas nepadengia ligų, priklausančių nuo jau esančių fizinių sąlygų ar patologijų, išlaidų.

10. Stipendijos mokėjimas
Stipendija išmokama kas tris mėnesius į sąskaitą Italijos banke (žr. stipendininko atmintinę „Linee Guida“ http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html).
Stipendija išmokama tik po to, kai studentas sutvarko savo registraciją universitete.
Universitetai, su kuriais Italijos URM yra sudariusi sutartį, stipendijas išmoka patys. Žemiau pateikiame šių universitetų sąrašą:
1. Università degli studi di Bologna;
2. Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
3. Università della Calabria
4. Politecnico di Milano
5. Commerciale Luigi Bocconi di Milano
6. Università degli Studi di Milano
7. Università per Stranieri di Perugia
8. Università degli studi di Roma Tor Vergata
9. Università Roma Tre
10. Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
11. Università per stranieri di Siena
12. Politecnico di Torino
13. Università degli studi di Torino
14. Università Ca’ Foscari di Venezia
15. Università degli Studi della Tuscia – Viterbo

11. Kitos sąlygos
Italijos URM stipendininkas tuo pačiu metu negali gauti kitokio tipo Italijos valstybės stipendijos.
Kandidatai turi gerai susipažinti su visomis stipendijos skyrimo sąlygomis, priimti jas ir būti pasirengę jų laikytis. Sąlygos yra išdėstytos „Stipendininko atmintinėje“ (it. Linee Guida), kurios atnaujintą versiją galima atsisiųsti iš Italijos URM puslapio „Stipendijos užsieniečiams“ (it. Borse di studio per stranieri), skirto užsienio šalių stipendininkams:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.html

Kontaktai pasiteiravimui: (5) 2611076, 2611077, corsilingua.iicvilnius@esteri.it, Jurgita Sviderskienė (Italų kultūros institutas)

(Informacija pdf formatu).

www.stipendijos.lt