Seminare diskutuota apie mokslo komunikacijos ir rinkodaros sąveiką

mokomun 4

Balandžio 14 d. Šiaulių universiteto Mokslo instituto Tarpsektorinės partnerystės centras surengė gerosios patirties seminarą „Mokslo komunikacijos ir rinkodaros sąveika“, į kurį pakvietė Šiaulių universiteto Mokslo instituto ir fakultetų mokslininkus, rinkodaros specialistus.

mokomun 11

Seminaro idėja jo organizatoriams kilo po apsilankymo Islandijos AHHAA universitete, turinčiame didelę mokslo viešinimo ir pristatymo visuomenei patirtį. Seminarą pradėjo Mokslo ir meno prorektorė bei Mokslo instituto Žmogaus gerovės tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja prof. Ingrida Šaulienė, pristačiusi pranešimą „Mokslininkas viešojoje erdvėje: Islandijos universiteto pavyzdys“. Anot prof. I. Šaulienės, islandai savo universiteto rinkodarą grindžia populiariu ir patraukliu mokslo pristatymu įvairiose šalies vietose. Tuo daugiausia rūpinasi universiteto komunikacijos tarnybos darbuotojai. Mokslininkės nuomone, mokslo viešinimas turėtų rūpėti ir komunikacijos specialistams, ir patiems mokslininkams.

mokomun 1

ŠU Mokslo instituto Žmogaus gerovės tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja Laura Šukienė savo pranešime „Mokslo demonstravimas mokiniams: kaip paskatinti atradimo džiaugsmą?“ pasidalijo įžvalgomis, kokios galėtų būti mokslo populiarinimo formos. Autorė pažymėjo, kad mokslo populiarinimui tinka tokios formos, kaip mokslo festivaliai, mokslo kavinės, mokslo šou (demonstracijos), šlovės laboratorijos, pamokos kitaip ir kt. L. Šukienė mano, kad būtų tikslinga mūsų universitete įkurti mokslo populiarinimo centrą ar grupę, kuris parengtų įvairių veiklų iš įvairių mokslo sričių, skirtų mokiniams. „Islandijos universitetas yra įkūręs „Mokslo traukinį“, kuriuo universiteto mokslininkai vyksta į įvairias šalies vietas ir vaizdžiai, kartais žaidimo forma, demonstruoja mokslinius eksperimentus. Tokio mokslo traukinio organizatoriams yra labai svarbi gera renginiuose dalyvaujančių vaikų ir suaugusiųjų emocija, kuri vėliau perauga į žingeidumą“, – apie Islandijos AHHAA universiteto patirtį pasakojo L. Šukienė.mokomun 5

Seminaro metu buvo pademonstruota, kaip žaismingi mokslo eksperimentai gali sudominti vaikus. Juos pristatė ŠU Mokslo instituto Tarpsektorinės partnerystės centro vyresnioji specialistė Violeta Šlekienė.

ŠU Mokslo instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro mokslo darbuotojas Gediminas Valiulis pakvietė seminaro dalyvius padiskutuoti, kaip būtų galima pagerinti mokslo komunikacijos sritį mūsų universitete, kaip pristatyti mokslą mokiniams. Diskusijose buvo išsakyta nemažai pastabų dėl pernelyg didelio pačių mokslininkų pasyvumo, galbūt nepakankamo universiteto komunikacijos specialistų dėmesio mokslo viešinimui ir kt. Mokslo ir meno prorektorės prof. I. Šaulienės nuomone, būtina naudotis kitų šalių patirtimi, ieškoti kelių, kaip šią situaciją keisti ir pasiekti geresnių mokslo viešinimo bei rinkodaros rezultatų.

mokomun 9 mokomun 7 mokomun 6
 Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.