Seime paminėtas Šiaulių universiteto 20-metis ir diskutuota apie aukštojo mokslo perspektyvas regione

aseim1

aseim1
Balandžio 19 d. gausus Šiaulių universiteto akademinės bendruomenės, socialinių partnerių ir politikų būrys Seime minėjo 20-ąsias Šiaulių universiteto metines. Konferencijoje „Darni aukštojo mokslo sistemos raida regiono plėtros kontekste“ ir spaudos konferencijoje pristatyta Šiaulių universiteto veikla, kalbėta apie ateities perspektyvas. Renginiuose dalyvavusieji turėjo galimybę pasiklausyti Šiaulių universiteto Muzikos pedagogikos katedros mišriojo choro „Studium“ (choro vadovė – Birutė Janonienė, chormeisteris Juozas Gavenauskas, koncertmeisterės Jūratė Deveikytė ir Rita Šurnienė) atliekamų kūrinių  ir susipažinti su Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje eksponuojama Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Menų katedros absolventų baigiamųjų darbų paroda.

Spaudos konferencija prasidėjusio renginio metu Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis pristatė universiteto istoriją ir reikšmę Šiaurės Lietuvos regionui. Prakalbęs apie konsolidacijos procesus rektorius išreiškė viltį, kad ateityje Šiaulių universitetas gyvuos. Jo įsitikinimu, universiteto buvimas ir jo veikla svariai prisideda prie regiono intelektinio išsilavinimo stiprinimo.

„Universiteto buvimas mažina socialinę atskirtį, praturtina miesto ir viso regiono kultūrinį, mokslinį, socialinį gyvenimą. Universitetas daug prisideda prie regiono bendruomenių ugdymo. Savo buvimu mes mažiname ir emigracijos iš regionų į sostinę ir kitus Lietuvos didžiuosius miestus problemą“, – vardijo D. Jurgaitis.

Pasak rektoriaus, Šiaulių universitetas daugeliui jaunų žmonių, kurie dėl įvairių finansinių, šeimyninių problemų negali išvykti studijuoti į didžiuosius Lietuvos didžiuosius miestus ar kitas šalis, yra raktas į aukštąjį išsilavinimą.

Kad universitetų skaičius nėra lemiamas veiksnys, siekiant geresnės studijų kokybės, įsitikinęs ir Šiaulių universiteto tarybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas. Jis kėlė klausimus: kokiais aiškiais matavimo rodikliais ir aiškiomis tendencijomis bus pamatuota universitetų jungimo nauda, kokie rezultatai galimi einant vienu ar kitu keliu?

„Reikia kreipti dėmesį į visuomenės pragyvenimo lygį, į visuomenės gerovę. Kas bus Šiaulių regione, jei ten bus padarytas fakultetas? Kaip vystytųsi didesni miestai, jei regioninių universitetų neliktų? – Pasak R. Vaštako, tai neatsakyti klausimai, apie kuriuos būtina pagalvoti sprendžiant klausimus, ką, su kuo ir kaip jungti. – Jeigu mes nenorime, kad Lietuva būtų tokia, kaip Latvija, kada yra tik vienas arba du miestai. Jeigu mes norime, kad visos Lietuvos teritorijoje gyventų žmonės ir turėtų galimybę mokytis, tobulėti, kurti šeimas, ar tai būtų regionas, ar mažesni miesteliai, ar kaimo vietovės. Tada iš tiesų bus pagalvota ir balsuojant patvirtinta, kad regionuose universitetai liks“.

Apie Šiaulių universiteto perspektyvas kalbėjęs ir idėjas pristatęs Seimo narys, Švietimo ir mokslo komiteto ir Laikinosios Šiaulių krašto bičiulių grupės narys prof. Arūnas Gumuliauskas pritaria, kad Šiaulių universitetas turėtų išsaugoti autonomiją.

„Mano nuostata, be abejonės, yra išsaugoti platesnę ar siauresnę universiteto autonomiją. Aš manau, kad mūsų aukso fondas Šiaulių universitete yra specialiosios pedagogikos studijos. Būtent šios studijos, kurios yra vienintelės ir doktorantūros, ir magistro, ir bakalauro studijos, turėtų dirbti jau valstybės mastu. Šiandien kaip tik Švietimo ir kultūros komitete priėjome išvados, kad lituanistiniai dalykai pateko į didžiulę bėdą ir reikia jiems padėti. Šiuo atveju aš manau, kad Šiauliuose lituanistikos centras su tokiomis studijomis ir moksliniais tyrimais tikrai turėtų egzistuoti. Ir, be abejonės, technologiniai ir socialiniai mokslai, kurie aptarnauja regioną“, – savo pozicija pasidalino A. Gumuliauskas.

Seimo nario teigimu, turint galvoje demografines problemas ne tik Šiaurės Lietuvoje, bet ir visoje Lietuvoje, reikalinga tokia reforma, kad universiteto bendruomenė: personalas, dėstytojai, mokslininkai, studentai būtų užtikrinti ateitimi bent dešimtmečiui į priekį. Būtent to, pasak A. Gumuliausko trūksta šiandieninėms aukštojo mokslo institucijoms, ypač regioninėms, tačiau patikino, kad pavasario sesijoje Seime šie klausimai turėtų būti išspręsti bent dalinai.

Seimo narys Valerijus Simulikas, kaip Laikinosios Šiaulių krašto bičiulių grupės pirmininkas, išsakė šios parlamentinės grupės poziciją – universitetinė institucija šiame regione yra labai reikalinga.

„Tiek valdančioji koalicija, tiek kiti Seimo nariai gaus egzaminą artimiausiu laiku – ar Lietuva yra Vilnius, ar Lietuva yra visa Lietuva. Regioninės politikos egzaminą laikysim labai greit“, – sakė V. Simulikas pabrėždamas, kad visi nusipelnė gauti išsilavinimą atitinkantį jų gebėjimus, poreikius už mažiausią kainą ir priimtiniausioje vietoje.

Seimo nario įsitikinimu Šiaulių universitetas vienas tų, kuris, siekdamas atstovauti regioną, regioninę politiką, turi visas galimybes, nes yra modernus, šiuolaikiškas ir lankstus.

Konferencijoje „Darni aukštojo mokslo sistemos raida regiono plėtros kontekste“ dalyvavusieji diskutavo apie Šiaulių universiteto ateitį ir reikšmę regione, pedagogų rengimo pertvarką ir universitetų konsolidacijos procesus.

„Laikas pats yra laukimo laikas. Mes laukiame sprendimų. Šiaulių universitetas ne išimtis. Mes, Seimas, turime priimti sprendimus neskriaudžiant jokio regiono ir užtikrinant regioninių universitetinių studijų ateitį. Aš linkiu pasirinkti teisingą ateitį“, – sveikinimo kalboje sakė Seimo Pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis.

Prof. D. Jurgaitis kalbėjo apie Šiaulių universiteto studijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų sąveiką darniai Šiaurės Lietuvos regiono raidai. Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto dekanė doc. Erika Masiliauskienė pristatė pedagogų ugdymo, jų rengimo ir tęstinio mokymosi kaitą. Socialines – ekonomines darnios regiono plėtros galimybes pristatė Šiaulių universiteto Mokslo instituto direktorė prof. Diana Cibulskienė. Apie tai, kas laukia regioninių universitetų ir pedagogo darbo prestižo kėlimą kalbėjo Seimo narys prof. Arūnas Gumuliauskas. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Alfredas Jonuška savo pranešime analizavo universiteto svarbą šiandieniniame regiono vystymosi kontekste.

Diskusijoje dalyvavo ir savo pozicijas išsakė švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė, švietimo ir mokslo viceministras G. Viliūnas, Šiaulių miesto meras A. Visockas, Šiaulių regiono plėtros tarybos pirmininkas, Akmenės rajono meras V. Mitrofanovas, Šiaulių vyskupas E. Bartulis, LR Seimo narys S. Tumėnas ir kt.

aseim9
aseim9
aseim5
aseim5
aseim7
aseim7
 aseim8
aseim8
 aseim10
aseim10
 aseim11
aseim11
 aseim4
aseim4
 aseim3
aseim3
 aseim2
aseim2
 Dovilė Kaveckienė
Tomo Andrijausko ir Olgos Pusaškovos nuotr.