ĮDOMUS IR AUGINANTIS UGDYMAS: BANDYMAI IR EKSPERIMENTAI DARŽELYJE

Kvalifikacijos tobulinimo programoje dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Dalyviai įgijo žinių ir įgūdžių apie Z kartos vaikų ugdymo ypatumus ir patirtinio ugdymo svarbą jų raidai bei eksperimentų ir tyrinėjimų atlikimo galimybes su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

3 3
3 3
1 1
1 1
 
2 2 4 4