Dalykiniai susitikimai Vilniaus kolegijose

Gegužės 12 d. grupė Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto atstovų lankėsi trijose Vilniaus kolegijose. Susitikimuose su administracijų vadovais buvo pristatytos Ekonomikos, Vadybos ir Viešojo administravimo katedrų magistrantūros programos, paprašyta su jomis supažindinti kolegijų baigiamųjų kursų studentus. Kolegijų atstovai mielai sutiko bendradarbiauti ne tik studijų procesuose, bet ir mokslinėje bei projektinėje veikloje. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos ir Ekonomikos fakultetai turi daug studentų ir puikias studijų sąlygas, nemaža dalis jų absolventų domisi magistrantūros studijomis. Modernia studijų baze ir noru bendradarbiauti nudžiugino ir Vilniaus verslo kolegija. Patogioje vietoje šalia Europos aikštės įsikūrusi Vilniaus kooperacijos kolegija pasižymi ilgametėmis buhalterinės apskaitos ir verslo vadybos specialistų rengimo tradicijomis.     

        0512 Vilniaus kolegija

0512 Vilniaus kolegija
Nuotraukoje: iš kairės Viešojo administravimo katedros vedėjas prof. dr. Teodoras Tamošiūnas, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto prodekanė Danguolė Oželienė ir dekanė Danutė Rasimavičienė, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų prodekanė doc. dr. Reda Toleikienė, Ekonomikos katedros vedėja prof. dr. Zita Tamašauskienė. 

 prof. dr. Teodoras Tamošiūnas,
Viešojo administravimo katedros vedėjas