Senatas patvirtino naują dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisiją

sengeg 9

sengeg 9
Gegužės 17 d. Šiaulių universiteto senato posėdyje buvo svarstyti trys klausimai: Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos narių tvirtinimas, Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisijos narių rinkimai ir 2017 m. studentų priėmimo į Šiaulių universitetą taisyklių atnaujinimas.

sengeg 1

sengeg 1
Posėdžio pradžioje buvo pasveikinta Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros doc. dr. Silvija Papaurėlytė-Klovienė, kuriai buvo įteiktas humanitarinių mokslų srities docento diplomas.

sengeg 7

sengeg 7
Pirmuoju posėdžio darbotvarkės klausimu Senatas balsavimu patvirtino šios sudėties Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisiją, kurią sudaro: doc. dr. Gintaras Šaparnis (socialinių mokslų srities atstovas), doc. dr. Lauras Grajauskas (socialinių mokslų srities atstovas), prof. dr. Saulius Nefas (Universitete nedirbantis socialinių mokslų srities atstovas), doc. dr. Jolanta Vaskelienė (humanitarinių mokslų srities atstovė), prof. dr. Jonas Vaičenonis (Universitete nedirbantis humanitarinių mokslų srities atstovas), prof. Ričardas Garbačiauskas (meno srities atstovas), doc. dr. Gediminas Valiulis (technologijos mokslų srities atstovas), dr. Audrius Senulis (Universitete nedirbantis technologijos mokslų srities atstovas), prof. habil.. dr. Antanas Laurinčikas (fizinių, biomedicinos kartu ir žemės ūkio mokslų atstovas), prof. dr. Linas Rovas (Universitete nedirbantis fizinių, biomedicinos kartu su žemės ūkio mokslų atstovas), Žygimantas Ruškys (studentų atstovas).

Senatas nusprendė, kad ši komisija savo pareigas pradės eiti nuo 2017 m. birželio 21 d.sengeg 6

sengeg 6

Antrasis darbotvarkės klausimas – Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisijos narių rinkimai. Balsų dauguma patvirtinta tokios sudėties komisija: Angelė Kavaliauskienė (ŠU darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė), darbuotojai – prof. dr. Renata Macaitienė (TFBMF), doc. dr. Edita Musneckienė (TSI), lekt. dr. Audrius Norkus (UMSGF), doc. dr. Laura Šukienė (MI), lekt. Rita Toleikienė (SHMMF), Giedrius Girdvainis (BS), studentai – Kristina Gudavičiūtė (SHMMF), Gabrielė Pociūtė (UMSGF), Samanta Pukinskytė (UMSGF), Žygimantas Ryškys (SHMMF), socialiniai partneriai – Edita Grigaliauskienė (Profesinio mokymo ir švietimo skyriaus vedėja), Stanislovas Dikšas (UAB Šiaulių spaustuvė vadovas).sengeg 8

sengeg 8

Posėdžio pabaigoje buvo apsvarstyti ir patvirtinti 2017 m. studentų priėmimo į Šiaulių universitetą taisyklių kai kurie pakeitimai, kuriuos pristatė Šiaulių universiteto Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos direktorė Lina Bivainienė.

Kitas Senato posėdis numatytas birželio 21 d.

Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti