Jau 2020 m. Šiaulių universitetas – Vilniaus universiteto padalinys, kompaktiškas universitetinio mokslo centras Šiaurės Lietuvoje

Seimo nutarimu, Šiaulių universitetas bus prijungtas prie Vilniaus universiteto ir taps jo padaliniu. Universitetinės studijos Šiauliuose ir toliau vyks ir nebus sustojusios nė vienai dienai. Regiono vystymuisi svarbi aukštoji mokykla tiek dabar, tiek ateityje reikšmingai prisidės prie specialistų rengimo regiono verslo, pramonės įmonėms, prie regiono problemų mokslinio sprendimo.

Studijoms sutelkti inovatyvūs materialiniai ištekliai bei stiprus intelektualinis potencialas

Ilgus dešimtmečius Šiaulių universitete buvo puoselėti edukologijos, specialiosios pedagogikos bei humanitarikos tyrimai, stiprūs čia yra ir socialiniai, fiziniai, gamtos mokslai, daug dirbama inžinerijos srityje. Universitete yra įrengtos šiuolaikiškos ir geriausios Lietuvoje bei Rytų Europos regione mokslo laboratorijos, leidžiančios kurti inovacijas ir plėtoti tiek inžinerijos, tiek gamtos mokslų, ar kitus tyrimus. Pasirinkęs studijuoti Šiaulių universiteto studijų programą, abiturientas čia ras sėkmingai veikiantį universitetinio mokslo centrą, glaudžią akademinę bendruomenę ir visas galimybes tobulėti bei atskleisi savo profesinį potencialą.

Šiauliuose veiks vienas iš trijų pedagogų rengimo centrų Lietuvoje

Šiaulių universitetas, jau ir šiandien oficialiai pripažįstamas kaip geriausiai mokytojus Lietuvoje ruošianti aukštoji mokykla, Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu ateityje veiks kaip pedagogikos specialistus Lietuvai ruošiantis centras. Todėl jeigu mokytojo darbas yra tavo ateities svajonių profesija, tinkamiausia ją įgyti yra Šiaulių universitete – šioje aukštojoje mokykloje mokytojai ruošiami jau 7 dešimtmečius, akademinė bendruomenė yra sutelkusi ypač stiprius mokytojų rengimo išteklius. Šiaulių universitetas ateities mokytojus rengs inkliuzinio bei personalizuoto ugdymo pagrindu, o tai geriausiai atliepia šiuolaikinės visuomenės poreikius. Daugiau informacijos apie inkliuzinį ugdymą – čia.

Šiaulių universitetas – ne vien pedagogines studijas siūlanti aukštoji mokykla

Stojantieji gali rinktis ir kitų mokslų studijų programas. 2020 metais universitete iš viso bus siūloma 14 bakalauro ir 14 magistro studijų programų. Nors, kaip ir priklauso pedagogų rengimo centrui, dominuoja ugdymo mokslai, tačiau abiturientai ras ir įvairių kitų mokslo sričių, tokių kaip matematikos, humanitarinių, inžinerijos, socialinių mokslų ar verslo ir viešosios vadybos studijų programas. Kaip ir ankstesniais metais, Šiaulių universitetas siūlo patrauklias ir ekspertų geriausiai įvertintas kitų krypčių studijų programas su įvairiausiomis specializacijomis.

Universitete vystoma materialinio skatinimo sistema, padedanti universiteto studentams geriau įsikurti Šiauliuose

  • Stojantiesiems į Šiaulių universitetą suteikiama galimybė pretenduoti ne tik į valstybės paramą, bet ir į įvairias stipendijas. Studentams skiriamos įvairios skatinamosios stipendijos, šių metų pirmakursiai galės pretenduoti į universitete plėtojamos Mecenatų programos siūlomą finansinę paramą, kurios vystymui prestižiniai Šiaulių miesto klubai ir organizacijos steigia savo stipendijas. Pvz., Šiaulių miesto Lions klubas Alka yra įsteigęs 1000 Eur stipendiją, kuri bus išmokama per mokslo metus ir kuriai Šiaulių universiteto studentai galės teikti paraiškas rugsėjo mėnesį.
  • Būsimieji pirmo kurso studentai galės siekti ir mecenato prof. K. Butkaus fondo ar pedagoginių studijų stipendijos. Į K. Butkaus vardo stipendijas galės pretenduoti studentai iš Šiaurės Lietuvos regiono (Mažeikių, Akmenės, Telšių, Joniškio, Šiaulių, Kelmės, Radviliškio, Pakruojo, Pasvalio, Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio rajonų, Šiaulių ir Panevėžio miesto savivaldybių teritorijos), tačiau norint jas gauti, svarbu per valstybinius brandos egzaminus (VBE) gauti 90–100 balų nors iš vieno VBE, ar turėti kitų pasiekimų.
  • Prie paramos Šiauliuose studijuojančiam jaunimui prisideda ir Šiaulių miesto savivaldybė, kuri steigia skatinamąsias stipendijas, į kurias įstoję į Šiaulių universitetą studentai galės pretenduoti teikdami atskiras paraiškas. Šios Šiaulių miesto savivaldybės stipendijos bus skirtos visų pakopų (bakalauro, magistro, doktorantūros, profesinių studijų), visų formų (nuolatinės ir ištęstinės), visų kursų pažangiems studentams. Šią paramą ypač planuojama skirti inžinerijos, informatikos mokslų studijų programų studentams. Vienas iš labai konkrečių Šiaulių miesto savivaldybės skiriamos paramos pavyzdžių - 152 Eur/mėn stipendija studentui, besimokančiam Šiaulių universitete.
  • Visos studijos vyksta miesto centre, pragyvenimo išlaidos mažesniame mieste taip pat yra nepalyginamai mažesnės nei šalies didmiesčiuose.
  • Visiems pirmakursiams yra galimybė gauti bendrabutį, kurio kaina yra viena mažiausių Lietuvoje.

Aukštas studijų tarptautiškumo lygis

Norintys su savo pasirinkta studijų programa susipažinti plačiau, turi galimybę išbandyti savo jėgas studijuojant ar atliekant praktiką už Lietuvos ribų. Svarbu paminėti tai, kad paprastai beveik visų Šiaulių universitete studijuojančiųjų studentų, norinčių bent vieną semestrą studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje pagal Erasmus programą, prašymai yra patenkinami ir skiriamas Erasmus programos finansavimas. O pačiame Šiaulių universitete dažnai paskaitas skaito užsienio universitetų dėstytojai, čia vyksta ir daug aukšto lygio tarptautinių mokslo ir kultūros renginių.

Baigus studijas – sėkminga karjera darbo rinkoje

Žinių bei gerosios patirties sėmimasis iš vietos bei užsienio šalių specialistų leidžia studentams įgyti kokybišką išsilavinimą, tai padeda absolventui įsilieti į darbo rinką ir ambicingai siekti karjeros aukštumų. Šiaulių universitetas pasižymi aukšto lygio specialistų rengimu, atliepiančių ne tik regiono, tačiau ir visos šalies darbo rinkos poreikius. Reikšmingą vietą šalies ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime užimančiame regione absolventai sėkmingai įsidarbina valstybinėse ir viešosiose įstaigose, privačiose įmonėse. Glaudus universiteto bendradarbiavimas su verslo įmonėmis leidžia ugdyti ir parengti tokius studentus, kurių kompetencijos atitiktų darbdavių lūkesčius, o įgiję tam reikiamų žinių, neretai absolventai ir patys kuria verslus, taip sukurdami dar daugiau darbo vietų regione.

Kontaktinis tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt