2017 m. stojantiems į Šiaulių universitetą siūlome pasinaudoti prof. Kazimiero Butkaus fondo lėšomis.

 
Fondas įkurtas Kazimiero Butkaus, lietuvių kilmės filantropo, lakūno, baigusio Šiaulių mokytojų seminariją,
pokario metais emigravusio į Australiją ir ten praleidusio visą gyvenimą, iniciatyva.
 
K. Butkaus vardo fondo stipendijos arba dalinis studijų kainos kompensavimas bus skiriami į
Šiaulių universitetą įstojusiems ir įvairias studijų programas pasirinkusiems Šiaurės Lietuvos regiono abiturientams.     
 

Grįžti