Kviečiame registruotis į 2020 m. organizuojamus nacionalinio ir institucinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo kursus

Pavadinimas Trukmė, val. Registracija
Mokytojams

Pedagoginių  ir psichologinių žinių kursas

Skirtas neformaliojo švietimo ir profesijos mokytojams

180 val.

birute.brackiene@su.lt

tel. nr. 841 595854

REGISTRACIJA

Lietuvių kalbos kultūros kvalifikacijos tobulinimo kursai 22 val.

birute.brackiene@su.lt,

tel. nr. 841 595854

REGISTRACIJA

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa

 80 val.

birute.brackiene@su.lt,

tel. nr. 841 595854

REGISTRACIJA

Mokytojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo kursai 40 val.

edita.verygiene@su.lt,

tel. nr. 841 595853

Ekonomikos ir verslumo ugdymo programa mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 40 val.

birute.brackiene@su.lt,

tel. nr. 841 595854

Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbos mokytojams ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą 40 val.

birute.brackiene@su.lt,

tel. nr. 841 595854

REGISTRACIJA

Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo mokytojams (dailės, muzikos, šokio, teatro), ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programas 40 val.

birute.brackiene@su.lt,

tel. nr. 841 595854

REGISTRACIJA

Kvalifikacijos tobulinimo programa kūno kultūros mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programas 40 val.

birute.brackiene@su.lt,

tel. nr. 841 595854

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal  priešmokyklinio ugdymo programą. 40 val.

edita.verygiene@su.lt,

tel. nr. 841 595853

Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos teorinių ir praktinių žinių pagrindai (auklėtojų padėjėjams) 24 val.

edita.verygiene@su.lt,

tel. nr. 841 595853

Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo mokytojams (dailės, muzikos, šokio, teatro), ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas 40 val.

birute.brackiene@su.lt,

tel. nr. 841 595854

REGISTRACIJA

Specialioji pedagogika mokytojams

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai 60 val.

edita.verygiene@su.lt,

tel. nr. 841 595853

Logopedijos kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta mokytojams, dirbantiems specialiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams 40 val.

edita.verygiene@su.lt,

tel. nr. 841 595853

Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa skirta mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose sveikatos problemų arba judesio ir padėties sutrikimų arba elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams 40 val.

edita.verygiene@su.lt,

tel. nr. 841 595853

Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose mokiniams turintiems intelekto sutrikimą 40 val.

edita.verygiene@su.lt,

tel. nr. 841 595853

Surdopedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta mokytojams, dirbantiems specialiose klasėse (grupėse), skirtose kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokiniams 40 val.

edita.verygiene@su.lt,

tel. nr. 841 595853

Tiflopedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta mokytojams, dirbantiems specialiose klasėse (grupėse), skirtose akliesiems ir silpnaregiams mokiniams 40 val.

edita.verygiene@su.lt,

tel. nr. 841 595853

Dalyviams išduodami akredituotos institucijos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Mokymų vieta: Vytauto g. 84, Šiauliai

Išankstinė registracija nurodytu el. paštu.

Išsami informacija nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.