Kviečiame registruotis į 2017 m. organizuojamus nacionalinio ir institucinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo kursus

Dalyviams išduodami akredituotos institucijos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Mokymų vieta: Vytauto g. 84, Šiauliai.

Išankstinė registracija nurodytu el. paštu.  Išsami informacija nurodytu telefono numeriu ar. el. paštu.

Pavadinimas Trukmė, val. Vykdymo laikas

Registracija 

Mokytojams

Pedagoginių - psichologinių žinių kursas

Skirtas neformaliojo švietimo ir profesijos mokytojams

120 val. Spalis-gruodis

edita.j@tsi.su.lt

tel.: 841 595854
Lietuvių kalbos kultūros kvalifikacijos tobulinimo kursai 22 val. Spalis-gruodis

edita.j@tsi.su.lt

tel.: 841 595854

Kompiuterinio raštingumo pagrindai mokytojams:

Edukacinė dalis

Technologinė dalis (ECDL)

40 val.

40 val.

Spalis-gruodis

edita.j@tsi.su.lt

tel.: 841 595854
Mokytojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo kursai 40 val. Lapkritis-gruodis

edita.t@tsi.su.lt

tel.: 841 595853
Ekonomikos ir verslumo ugdymo programos bendrojo lavinimo mokykloje mokymo kursas 40 val. Spalis-gruodis

edita.j@tsi.su.lt

tel.: 841 595854
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal  priešmokyklinio ugdymo programą
40 val. Spalis-lapkritis

edita.t@tsi.su.lt

tel.: 841 595853
Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos teorinių ir praktinių žinių pagrindai (auklėtojų padėjėjams)
24 val. Spalis-lapkritis

edita.t@tsi.su.lt

tel.: 841 595853
Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbos mokytojams ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą
40 val. Spalis-gruodis

orinta.t@tsi.su.lt,

tel.: 841 595856
Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo mokytojams (dailės, muzikos, šokio, teatro), ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas
40 val. Spalis-gruodis

orinta.t@tsi.su.lt,  

tel.: 841 595856
Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo mokytojams (dailės, muzikos, šokio, teatro), ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programas
40 val. Spalis-gruodis

orinta.t@tsi.su.lt,

tel.: 841 595856
Kvalifikacijos tobulinimo programa kūno kultūros mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programas
40 val. Spalis-lapkritis

edita.j@tsi.su.lt

tel.: 841 595854 

Specialioji pedagogika mokytojams

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai  60 val. Spalis-lapkritis

edita.j@tsi.su.lt,

tel.: 841 595854
Logopedijos kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta mokytojams, dirbantiems specialiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams
40 val. Lapkritis-gruodis

edita.t@tsi.su.lt,

tel.: 841 595853 
Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa skirta mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose sveikatos problemų arba judesio ir padėties sutrikimų arba elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams
40 val. Spalis-lapkritis

edita.t@tsi.su.lt

tel.: 841 595853
Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa skirta mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose mokiniams turintiems intelekto sutrikimą  40 val. Spalis- gruodis

edita.t@tsi.su.lt

tel.: 841 595853
Surdopedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta mokytojams, dirbantiems specialiose klasėse (grupėse), skirtose kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokiniams
40 val. pagal poreikį

edita.m@tsi.su.lt

tel.: 841 393016
Tiflopedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta mokytojams, dirbantiems specialiose klasėse (grupėse), skirtose akliesiems ir silpnaregiams mokiniams
40 val. pagal poreikį

edita.m@tsi.su.lt

tel.: 841 393016