Kviečiame registruotis į 2018 m. organizuojamus nacionalinio ir institucinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo kursus

Dalyviams išduodami akredituotos institucijos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Mokymų vieta: Vytauto g. 84, Šiauliai.

Išankstinė registracija nurodytu el. paštu.  Išsami informacija nurodytu telefono numeriu ar. el. paštu.

Pavadinimas Trukmė, val. Vykdymo laikas

Registracija 

Mokytojams

Pedagoginių - psichologinių žinių kursas

Skirtas neformaliojo švietimo ir profesijos mokytojams

120 val. I pusmetis

edita.j@tsi.su.lt

tel.: 841 595854
Lietuvių kalbos kultūros kvalifikacijos tobulinimo kursai 22 val. I pusmetis

edita.j@tsi.su.lt

tel.: 841 595854

Kompiuterinio raštingumo pagrindai mokytojams:

Edukacinė dalis

Technologinė dalis (ECDL)

40 val.

40 val.

I pusmetis

edita.j@tsi.su.lt

tel.: 841 595854
Mokytojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo kursai 40 val. I pusmetis

edita.t@tsi.su.lt

tel.: 841 595853
Ekonomikos ir verslumo ugdymo programos bendrojo lavinimo mokykloje mokymo kursas 40 val. I pusmetis

edita.j@tsi.su.lt

tel.: 841 595854
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal  priešmokyklinio ugdymo programą
40 val. I pusmetis

edita.t@tsi.su.lt

tel.: 841 595853
Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos teorinių ir praktinių žinių pagrindai (auklėtojų padėjėjams)
24 val. I pusmetis

edita.t@tsi.su.lt

tel.: 841 595853
Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbos mokytojams ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą
40 val. I pusmetis

orinta.t@tsi.su.lt,

tel.: 841 595856
Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo mokytojams (dailės, muzikos, šokio, teatro), ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas
40 val. I pusmetis

orinta.t@tsi.su.lt,  

tel.: 841 595856
Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo mokytojams (dailės, muzikos, šokio, teatro), ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programas
40 val. I pusmetis

orinta.t@tsi.su.lt,

tel.: 841 595856
Kvalifikacijos tobulinimo programa kūno kultūros mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programas
40 val. I pusmetis

edita.j@tsi.su.lt

tel.: 841 595854 

Specialioji pedagogika mokytojams

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai  60 val. I pusmetis

edita.j@tsi.su.lt,

tel.: 841 595854
Logopedijos kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta mokytojams, dirbantiems specialiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams
40 val. I pusmetis

edita.t@tsi.su.lt,

tel.: 841 595853 
Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa skirta mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose sveikatos problemų arba judesio ir padėties sutrikimų arba elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams
40 val. I pusmetis

edita.t@tsi.su.lt

tel.: 841 595853
Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa skirta mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose mokiniams turintiems intelekto sutrikimą  40 val. I pusmetis

edita.t@tsi.su.lt

tel.: 841 595853
Surdopedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta mokytojams, dirbantiems specialiose klasėse (grupėse), skirtose kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokiniams
40 val. I pusmetis

edita.m@tsi.su.lt

tel.: 841 393016
Tiflopedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta mokytojams, dirbantiems specialiose klasėse (grupėse), skirtose akliesiems ir silpnaregiams mokiniams
40 val. I pusmetis

edita.m@tsi.su.lt

tel.: 841 393016