Kviečiame registruotis į 2019 morganizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius


Dalyviams išduodami akredituotos institucijos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Mokymų vieta: Vytauto g. 84, Šiauliai.

Išankstinė registracija nurodytu el. paštu.  Išsami informacija nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

 Pavadinimas Trukmė, val. Registracija 
Mokytojams
Švietimo profesionalų perdegimo prevencija ir atsparumo stiprinimas 8 val.

edita.t@tsi.su.lt   

tel. nr. 841 595853

Mokyklos vadybos kaita kuriant gerą mokyklą 18 val.

edita.t@tsi.su.lt    

tel. nr. 841 595853    

Vaikų probleminio elgesio įvertinimas ir įveikimas 18 val.

edita.t@tsi.su.lt    

tel. nr. 841 595853

Sėkmingos logopedo pagalbos organizavimas bendrojo ugdymo mokykloje 6 val.

edita.t@tsi.su.lt   

tel. nr. 841 595853

Innovative English Language Education. (Inovatyvus anglų kalbos ugdymas(is) (Seminaras anglų kalba) 6 val.

edita.t@tsi.su.lt   

tel. nr. 841 595853

Rusų (užsienio kalbos) žodyninio darbo formų įvairovė 6 val.

edita.t@tsi.su.lt   

tel. nr. 841 595853

Interaktyvios lentos ir kitų IKT įrankių panaudojimo galimybės įvairių dalykų pamokose  6 val.

edita.t@tsi.su.lt   

tel. nr. 841 595853

Facebook'as mokytojo darbui: nuo profilio susikūrimo iki panaudojimokūrybiškoms pamokoms 6 val.

edita.t@tsi.su.lt   

tel. nr. 841 595853

Emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymas 6 val.

 edita.t@tsi.su.lt   

tel. nr. 841 595853

Inovatyvus mokytojas + motyvuotas mokinys = sėkminga pamoka 6 val.

edita.t@tsi.su.lt   

tel. nr. 841 595853

Žemaičių kalbos garbinga praeitis ir gyva dabartis 6 val.

birute.brackiene@su.lt

tel. nr. 841 595854

Informacinių technologijų taikymas matematikos pamokose 6 val.

asta.margiene@su.lt

tel. nr. 8613 58889

Gamtos paslaugų panaudojimas rekreacinėms veikloms žiemą: praktiniai mokymai 24 val.

birute.brackiene@su.lt

tel. nr. 841 595854

IT įrankių panaudojimas mokymo procese

24 val.

ir nuotolinis mokymasis

asta.margiene@su.lt

tel. nr. 8613 58889

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams
Terapinis ugdymas dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais 6 val.

birute.brackiene@su.lt

tel. nr. 841 595854

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas pasakomis 6 val.

birute.brackiene@su.lt

tel. nr. 841 595854