Kviečiame registruotis į 2018 m. organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius

Dalyviams išduodami akredituotos institucijos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Mokymų vieta: Vytauto g. 84, Šiauliai.

Išankstinė registracija nurodytu el. paštu.  Išsami informacija nurodytu telefono numeriu ar. el. paštu.

 Pavadinimas Trukmė, val. Vykdymo laikas Registracija 
Mokytojams
Švietimo profesionalų perdegimo prevencija ir atsparumo stiprinimas 8 val. I pusmetis edita.t@tsi.su.lt,    tel.: 841 595853
Mokyklos vadybos kaita kuriant gerą mokyklą 18 val. I pusmetis edita.t@tsi.su.lt,    tel.: 841 595853
Vaikų probleminio elgesio įvertinimas ir įveikimas 18 val. I pusmetis edita.t@tsi.su.lt,    tel.: 841 595853
Sėkmingos logopedo pagalbos organizavimas bendrojo ugdymo mokykloje 6 val. I pusmetis edita.t@tsi.su.lt,    tel.: 841 595853
Innovative English Language Education. (Inovatyvus anglų kalbosugdymas(is) (Seminaras anglų kalba) 6 val. I pusmetis edita.t@tsi.su.lt,    tel.: 841 595853
Rusų (užsienio kalbos) žodyninio darbo formų įvairovė 6 val. I pusmetis edita.t@tsi.su.lt,    tel.: 841 595853
Interaktyvios lentos ir kitų IKT įrankių panaudojimo galimybės įvairių dalykų pamokose 6 val. I pusmetis edita.t@tsi.su.lt,    tel.: 841 595853
Facebook'as mokytojo darbui: nuo profilio susikūrimo iki panaudojimokūrybiškoms pamokoms 6 val. I pusmetis edita.t@tsi.su.lt,    tel.: 841 595853
Emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymas 6 val. I pusmetis edita.t@tsi.su.lt,    tel.: 841 595853
Inovatyvus mokytojas + motyvuotas mokinys = sėkminga pamoka 6 val. I pusmetis edita.t@tsi.su.lt,    tel.: 841 595853
Vaiko gerovės komisijos veikla atnaujintų teisės aktų kontekste 6 val. I pusmetis edita.t@tsi.su.lt,    tel.: 841 595853
Koučingo metodai pamokoje 6 val. I pusmetis orinta.t@tsi.su.lt,   tel.: 841 595856
Efektyvus bendravimas pamokoje: kaip kalbėti, kad išgirstų ir atsimintų 6 val. I pusmetis orinta.t@tsi.su.lt,   tel.: 841 595856
Mokinio asmeninės pažangos stebėjimas, pokyčių fiksavimas ir analizė" 1-8 kl. 6 val. I pusmetis orinta.t@tsi.su.lt,   tel.: 841 595856
Integruotos projektinės veiklos dorinio ugdymo ir žmogaus saugos pamokose" 5-8 kl. 6 val. I pusmetis orinta.t@tsi.su.lt,   tel.: 841 595856
Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas 6 val. I pusmetis edita.j@tsi.su.lt,    tel.: 841 595854
Žaidimų metodai, skatinantys vaikų bendradarbiavimą (neformaliojo švietimo mokytojams) 6 val. I pusmetis edita.j@tsi.su.lt,    tel.: 841 595854
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimas ikimokyklinėje įstaigoje ir progimnazijoje. Praktinė patirtis 6 val. I pusmetis edita.j@tsi.su.lt,    tel.: 841 595854
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams
Terapinis ugdymas dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais 6 val. I pusmetis orinta.t@tsi.su.lt,   tel.: 841 595856
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas pasakomis 6 val. I pusmetis orinta.t@tsi.su.lt,   tel.: 841 595856

Pradinių klasių mokytojams

Matematinių vaizdinių formavimas 6 val. I pusmetis orinta.t@tsi.su.lt,   tel.: 841 595856
 Darbas be vadovėlių - iššūkiai ir galimybės 6 val. I pusmetis orinta.t@tsi.su.lt,   tel.: 841 595856
Mąstydamas atrask, žinodamas siek 1-4 kl. 6 val. I pusmetis orinta.t@tsi.su.lt,   tel.: 841 595856
Matematikai gabių vaikų ugdymas 6 val. I pusmetis edita.j@tsi.su.lt,    tel.: 841 595854