Kviečiame registruotis į 2020 m. organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius


Dalyviams išduodami akredituotos institucijos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Mokymų vieta: Vytauto g. 84, Šiauliai.

Išankstinė registracija nurodytu el. paštu.  Išsami informacija nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

 Pavadinimas Trukmė, val. Registracija 
Mokytojams
Švietimo profesionalų perdegimo prevencija ir atsparumo stiprinimas 8 val.

edita.verygiene@su.lt    tel. nr. 841 595853

Mokyklos vadybos kaita kuriant gerą mokyklą 18 val. edita.verygiene@su.lt    tel. nr. 841 595853    
Vaikų probleminio elgesio įvertinimas ir įveikimas 18 val. edita.verygiene@su.lt    tel. nr. 841 595853
Sėkmingos logopedo pagalbos organizavimas bendrojo ugdymo mokykloje 6 val. edita.verygiene@su.lt    tel. nr. 841 595853
Innovative English Language Education. (Inovatyvus anglų kalbos ugdymas(is) (Seminaras anglų kalba) 6 val. edita.verygiene@su.lt    tel.nr. 841 595853
Rusų (užsienio kalbos) žodyninio darbo formų įvairovė 6 val. edita.verygiene@su.lt    tel. nr. 841 595853
Interaktyvios lentos ir kitų IKT įrankių panaudojimo galimybės įvairių dalykų pamokose  6 val. edita.verygiene@su.lt    tel. nr. 841 595853
Facebook'as mokytojo darbui: nuo profilio susikūrimo iki panaudojimo kūrybiškoms pamokoms 6 val. edita.verygiene@su.lt    tel. nr. 841 595853
Emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymas 6 val.  edita.verygiene@su.lt    tel. nr. 841 595853
Inovatyvus mokytojas + motyvuotas mokinys = sėkminga pamoka 6 val. edita.verygiene@su.lt    tel. nr. 841 595853
Žemaičių kalbos garbinga praeitis ir gyva dabartis 6 val.

birute.brackiene@su.lt

tel. nr. 841 595854

Informacinių technologijų taikymas matematikos pamokose 6 val.

asta.margiene@su.lt

tel. nr. 8613 58889

Gamtos paslaugų panaudojimas rekreacinėms veikloms žiemą: praktiniai mokymai 24 val.

birute.brackiene@su.lt

tel. nr. 841 595854

IT įrankių panaudojimas mokymo procese

24 val. ir nuotolinis mokymasis

asta.margiene@su.lt

tel. nr. 8613 58889

1- 2 klasės mokinių kūrybinių įgūdžių ugdymas pasakomis 6 val.

irena.ramoniene@su.lt

tel. nr. 841 595856

3- 4 klasės mokinių kūrybinių įgūdžių ugdymas pasakomis 6 val.

irena.ramoniene@su.lt

tel. nr. 841 595856

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams
Ugdymosi proceso individualizavimo galimybės lopšelyje-darželyje 6 val.

irena.ramoniene@su.lt 

tel. nr. 841 595856

Projektų rengimas ir įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 6 val.

irena.ramoniene@su.lt 

tel. nr. 841 595856

Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos ir socializacijos gerinimas lopšelyje-darželyje. 6 val.

irena.ramoniene@su.lt 

tel. nr. 841 595856

Iššūkis pedagogui - sportuoja mažiausieji 6 val.

irena.ramoniene@su.lt 

tel. nr. 841 595856