Informacinių technologijų programa Šiaulių universitete viena pažangesnių

Informacinių technologijų studijų programa viena perspektyviausių ir kasmet pritraukia nemažą būrį studentų. Šią programą stojantieji gali rasti kone kiekvienoje Lietuvos aukštojoje mokykloje, tad su Šiaulių universitete vykdoma programa supažindino Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas profesorius habilituotas daktaras Leonidas Sakalauskas.

Šiaulių universiteto informatikos bakalauro baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininku tapęs profesorius pastebi, kad šiemet, kaip ir ankstesniaisiais metais, informatikos studentai pateikė aukšto lygio įdomių darbų, kuriuos telieka panaudoti praktikoje. Kalbėdamas apie studijas L. Sakalauskas sako, kad Šiaulių universitetas išsiskiria dėmesiu studentams, jų aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimu, darbo įgūdžių komandoje ugdymu, todėl dažnai įvardijamas, kaip vienas palankiausių universitetų studentams.

Pasak profesoriaus, į programą įtrauktos paskaitos ir užsiėmimai, tokie kaip interneto turinio analitika, daiktų internetas, spietinės informacinės technologijos, daro ją viena pažangesnių ir labiausiai atspindinčią ateinančio dešimtmečio informacinių technologijų verslo bei studijų poreikius. L. Sakalausko įsitikinimu – Šiaulių universiteto informatikos bakalaurai turi puikias galimybes toliau kelti kvalifikaciją ir įsitvirtinti darbo rinkoje.

-          Šiais metais dalyvavote Šiaulių universiteto Informatikos bakalauro baigiamųjų darbų gynimuose kaip komisijos pirmininkas. Papasakokite, kokius išskirtinius ir dėmesio vertus darbus pristatė studentai.

Šiemet, kaip ir ankstesniaisiais metais, Šiaulių universiteto informatikos studentai pateikė tikrai gero lygio darbų. Labai gerai ir puikiai buvo įvertintas Domanto Roduner darbas, skirtas transporto paslaugų organizavimo bei teikimo internetinės sistemos, leidžiančios lanksčiai suderinti pervežimo paslaugų pageidavimus su potencialių vežėjų galimybėmis, kūrimui, Airido Janavičiaus darbas „Realaus laiko paskirstyta apklausos sistema su žaidimizacijos elementais“. Taip pat galiu pažymėti Justinos Gajauskaitės darbą „LR seimo balsavimų ir apklausos rezultatų lyginimo sistema“, Aurelijos Kairienės darbą „Kūdikių motorinės raidos stebėjimo sistema“. 

-          

-          Kaip šie darbai galėtų būti pritaikoma praktikoje?

A. Janavičiaus darbe panaudotos skaitmeninės technologijos gali sudominti mokinius mokymosi procese, sulaukti jų didesnio aktyvumo ir paskatinti siekti geresnių rezultatų. Ši sistema kuriama lyg savotiškas žaidimas, kuriame mokiniai varžosi realiame laike, stebint savo ir kitų mokinių – varžovų rezultatus. Sistema padeda mokytojui stebėti mokinių rezultatus, mokytojas gali administruoti turimus išteklius, tokius kaip klasės, mokyklos, mokiniai, apklausos, rezultatai ir panašiai.

Pastaruoju metu pradėjo sparčiai daugėti kūdikių motorinės funkcijos raidos sutrikimų, galinčių lemti rimtus sveikatos sutrikimus ateityje. Kaip žinoma, besivystanti vaiko motorinė sistema yra sudėtinga ir susideda iš daugelio tarpusavyje sąveikaujančių elementų, apimančių įvairius lygmenis: nuo genetikos iki besiformuojančios struktūros, jos elgesio ir vaiko socialinės raidos. Tad A. Kairienės sukurta kompiuterinė sistema kaip tik gali padėti raidos sutrikimus pastebėti kuo anksčiau, idant būtų galima laiku imtis atitinkamų korekcijų.

Turbūt daugelis rinkėjų norėtų turėti paprastą ir efektyvią priemonę Seimo narių veiklai įvertinti. Šiaulių universiteto informatikos bakalaurė J. Gajauskaitė sukūrė patogią kompiuterinę sistemą, leidžiančią palyginti rinkėjo nuomonę, atsispindinčią jo apklausos rezultatus su Seimo narių balsavimų rezultatais, priimant įvairius įstatyminius aktus, statistika, bei taip pat stebėti kiekvieno Seimo nario balsavimų bei posėdžių lankomumo rezultatus. O tai jau gali padėti rinkėjui greitai apsispręsti per rinkimus. Belieka šį darbą panaudoti praktiškai.

-          Informacinių technologijų studijas galima rasti kone kiekvienoje aukštojoje mokykloje. Kaip vertinate šias studijas būtent Šiaulių universitete, kuo jos išsiskiria?

Bakalauro informatikos studijų tikslas – parengti specialistus, sugebančius profesionaliai kurti informacines sistemas ir dirbti su jomis. Manau, kad studijos Šiaulių universitete pilnai leidžia šį tikslą pasiekti. Beje, Studijų kokybės vertinimo centras patvirtino naująją Šiaulių universiteto informatikos bakalauro studijų programą, kurioje sustiprintas dėmesys medicininei informatikai.

Šiaulių universiteto informatikos bakalaurai turi puikias galimybes toliau kelti kvalifikaciją, studijuodami savo universiteto informatikos magistro studijose pagal puikiai įvertintą naująją studijų programą. Į programą įtraukti interneto turinio analitikos, daiktų interneto, spietinių informacinių technologijų ir kiti paskaitų bei užsiėmimų kursai daro ją viena pažangesnių ir labiausiai atspindinčią ateinančio dešimtmečio informacinių technologijų verslo bei studijų poreikius.

Čia studijos išsiskiria dėmesiu studentams, jų aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimu, darbo įgūdžių komandoje ugdymu. Universitetas dažnai įvardijamas, kaip vienas palankiausių studentams universitetų. Puikus to pavyzdys: bene pirmasis Lietuvoje darbas apie spietines technologijas atspausdintas pernai prestižinėje Thompson Reuters duomenų bazėje, žurnale „International Journal of Advanced Computer Science and Applications“. Šis darbas parengtas Šiaulių universiteto absolventų Nerijaus Barausko, Mariaus Neimanto, ir Remigijaus Valčiuko magistro darbuose gautų rezultatų pagrindu, o jie patys tapo tos publikacijos bendraautoriai.

-          Kokios karjeros perspektyvos laukia absolventų?

Šiaulių universiteto informatikos absolventai puikiai darbuojasi Šiaulių, kitų Lietuvos regionų ar užsienio IT įmonėse. Šiauliai priklauso prie regionų, kuriuose dar palyginus sėkmingai vyksta  ekonominis gyvenimas. Šiais interneto ir mobiliųjų technologijų laikais daugelis žinomų kompanijų steigia filialus regionuose, kai mato kvalifikuotos darbo jėgos potencialą. Tad nemažai žinomų IT įmonių steigia savo padalinius Šiauliuose, kadangi čia veikia universitetas, rengiantis pakankamos kvalifikacijos IT specialistus.

Beje atsižvelgiant į Lietuvos darbo biržos prognozes, Šiaulių regionui prognozuojamas didžiausias darbo jėgos paklausos augimas. Nors InfoBalt atlikta ryšių ir IT specialistų rengimo dinamikos analizė rodo, kad šių specialistų poreikis iki 2020 m tik augs, tačiau jo patenkinimo galimybės yra vos ne dvigubai mažesnės nei reikėtų.

-          O kokios galimybės mokslinėje veikloje?

Informatikos absolventai taip pat įsijungia į mokslinius tyrimus, pasinaudodami universitete įgytu žinių bagažu. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Štai Jūratė Vaičiulytė, baigusi Šiaulių universiteto informatikos magistro studijas, dabar studijuoja Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto doktorantūroje, gilindama kompiuterinio kalbos atpažinimo ir sintezavimo žinias. Jos bendrakursis Donatas Kavaliauskas taip pat studijuoja to paties instituto doktorantūroje, nagrinėdamas dirbtinio intelekto taikymo gamybos procesų optimaliam planavimui algoritmus. O pagrindą doktorantūros studijoms jie jau gavo studijuodami Šiaulių universitete vadovaujant docentui Gražvydui Felinskui.

Parengė D.Cicėnaitė - Kaveckienė

Grįžti