Tikslinės išmokos 2017 m. rudens semenstrui

 

Tikslinę išmoką (kurios dydis – 152 Eur per mėnesį) gali gauti neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

          a) yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

          b) turi teisės aktų nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumą;

          c) aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja:

● pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą;

● pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

● profesinių studijų programą;

● trečioje pakopoje (doktorantūroje);

d) neturi akademinių skolų ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų. 

Prašymai rudens semestrui teikiami nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. spalio 16 d. per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį http://vsf.lrv.lt/ prisijungus prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS „PARAMA“) ir užpildžius nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2017 m. rudens semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką.

Visa informacija apie tikslines išmokas Fondo tinklalapyje.