Naujai išrinktoje Valstybinės lietuvių kalbos komisijoje – dvi Šiaulių universiteto kalbininkės

Kallbinink 3

Kallbinink 3
Rugsėjo 6 d. LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetas surengė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) narių rinkimus. Iš 16 išrinktų naujų narių 5 tęs darbą, kiti nariai VLKK dirbs pirmą kadenciją. Tarp naujai išrinktųjų yra dvi Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros docentės: Rūta Kazlauskaitė ir Jolanta Vaskelienė.

Savo kandidatus teikė universitetai ir kitos mokslo, įvairios kūrybinės organizacijos. VLKK nariai LR Seimo skiriami penkerių metų kadencijai.

Visas komisijos sąrašas yra toks: Daiva Aliūkaitė, Audrys Antanaitis, Albina Auksoriūtė, Vilija Dailidienė, Daiva Daugirdienė, Laimantas Jonušys, Jūratė Katinaitė, Rūta Kazlauskaitė, Lina Murinienė, Bonifacas Stundžia, Andrius Utka, Daiva Vaišnienė, Vidas Valskys, Jolanta Vaskelienė, Rasuolė Vladarskienė ir Vilma Zubaitienė. Šį sąrašą dar turi patvirtinti LR Seimas.

Valstybinės lietuvių kalbos komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta valstybės įstaiga, kuri sprendžia Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimus.

Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti