Studijų kainos kompensavimas – pasikeitusi tvarka ir galimybės

Nuo 2012 metų studijų kainos kompensavimo galimybe jau pasinaudojo per 200 mūsų studentų ir absolventų.

Įstojusiems iki 2017–01–01 dėl studijų kainos kompensavimo galioja ankstesnė už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarka: kaina gali būti kompensuojama bakalauro studijų studentams, baigusiems pirmus dvejus studijų metus (ištęstinėse studijose – pirmąją pusę studijų programos) ir baigus studijas.

Asmenims, kurie studijas pradėjo po 2017–01–01 ir mokėjo už studijas, taikomos naujojo Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo nuostatos. Jas rasite čia. 

Pagal naująją tvarką, už studijas sumokėta kaina bus kompensuojama pirmosios ir antrosios pakopų studentams kasmet, t.y. pabaigus vienerius studijų metus. Todėl studentai, kurie siekė aukštų rezultatų studijuodami valstybės nefinansuojamose vietose, turėtų nepamiršti, kad gali pretenduoti į studijų kainos kompensavimą.

Pretenduojančių ir gavėjų statistiką pateikiame žemiau: 

Metai
Pretendentų
skaičius
Gavėjų
skaičius
2012 221 33
2013 357 26
2014 300 51
2015 157 61
2016 178 48

Pvz., Valstybiniam studijų fondui 2016 m. buvo pateikti 178 ŠU pretendentų studijų duomenys. Kompensacijas Fondas skyrė 48 asmenis (18 studentų ir 30 absolventų). Už studijas sumokėtos kainos kompensacijos pagal ankstesnę tvarką mokamos studentams, įvykdžiusiems pirmą pusę studijų programos ir baigusiems studijas. Primename, kad įstojusieji po 2017-01-01, į kompensaciją galės pretenduoti kiekvienais metais.

Tikime, kad studentai pasinaudos šia galimybe. Kompensacijų gavėjams išmokama ta kaina, kuri buvo faktiškai sumokėta už studijas, bet ne didesnė, kaip norminė studijų kaina (Šiaulių universitete studijų programų kainos yra artimos norminei kainai). Kompensacijų yra skiriama: pagal ankstesnę tvarką – iki 10 proc. nuo valstybės finansuojamų vietų, pagal naują tvarką – iki 10 proc. nuo tais metais baigusių studijas asmenų skaičiaus. Pvz., jeigu Pedagogikos studijų krypties programose yra 40 studentų (pagal ankstesnę tvarką – valstybės finansuojamų, pagal naują tvarką – visų baigusių tais metais), tai kompensacijos gali būti skirtos iki 4 asmenų. 

Informaciją parengė Studijų ir tarptautinių programų tarnyba, kurios darbuotojai ir konsultuoja šiais klausimais: ugne.biezumaite@su.lt, tel. 8 41 595 819.