Dalinės studijos, mokslinė stažuotė ir hebrajų kalbos vasaros kursai Izraelyje 2018-2019 m.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Vyriausybės bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse programa, Švietimo mainų paramos fondas skelbia konkursą Izraelio Vyriausybės siūlomoms dviejų tipų stipendijoms:

 1. Vasaros kalbos kursams (Ulpan) (3-4 savaičių) – 1 stipendija.
 2. Vienerių akademinių metų (8 mėnesių) studijoms arba mokslinei stažuotei – 1 stipendija.

Išsamią informaciją apie Izraelio Vyriausybės siūlomas stipendijas rasite Izraelio užsienio reikalų ministerijos tinklapyje http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx

Konkurse gali dalyvauti visų mokslo ir studijų sričių (išskyrus medicinos ir veterinarijos) Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau - MSI) magistrantūros arba doktorantūros studijų studentai, taip pat mokslo ir studijų institucijų dėstytojai bei mokslo darbuotojai.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams:           

 • Įgytas ne žemesnis kaip bakalauro laipsnis ir geri mokymosi rezultatai: studijų rezultatų vidurkis [1] (tik studijoms ir vasaros kursams) pagal mokslo sritis:
  • Fiziniai mokslai, technologiniai mokslai, biomedicinos mokslai - minimalus studijų rezultatų vidurkis 7,0 balai;
  • Humanitariniai mokslai, socialiniai mokslai, menai - minimalus studijų rezultatų vidurkis 8,0 balai;
 • Kandidatas turi būti Lietuvos Respublikos pilietis ir ne vyresnis nei 35 m. prasidedant mokslo metams.
 • Kandidatas turi atitikti priėmimo į Izraelio mokslo ir studijų institucijas reikalavimus.
 • Gerai mokėti anglų arba hebrajų kalbą.

Skiriamas finansavimas:

 • Priklausomai nuo pasirinkto universiteto ir studijų ar mokslinės stažuotės programos, gali būti skiriama pilna ar dalinė stipendija, kurią sudaro:
  • Mokestis už studijas/mokslinę stažuotę (pilnas arba dalinis priklausomai nuo pasirinktos studijų programos);
  • Stipendija pragyvenimui (8 mėnesių trukmei);
  • Sveikatos draudimas.
  • Kelionės išmoka, atsižvelgiant į atstumą nuo gyvenamosios vietos (miesto) iki studijų vietos (miesto). Daugiau informacijos: http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/keliones-ismokos.

Stipendija bus skiriama studijoms tik Izraelio aukštojo mokslo tarybos (angl. Israeli Council for Higher Educationpatvirtintose studijų institucijose arba vasaros kalbos kursams (Ulpan) Haifa universitete.

Paraiškos teikiamos iki 2017 m. lapkričio 30 d., 12.00 val.:

Švietimo mainų paramos fondui

Aukštojo mokslo programų skyriui 

Rožių al. 2, 03106 Vilnius

SVARBU. Paraiškas į Švietimo mainų paramos fondą (toliau – Fondas) galima pristatyti asmeniškai arba išsiųsti paštu, tačiau visi žemiau nurodyti dokumentai Fondą privalo pasiekti iki 2017 m. lapkričio 30 d., 12.00 val. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta data, nebus vertinamos.


Konkursui teikiami dokumentai:

LIETUVIŲ KALBA (1 originalus dokumentų komplektas):

1. Paraiška užpildyta per elektroninę sistemą.

2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate, pažyma dėl studento / darbuotojo statuso ir išleidimo į studijas ar stažuotę.

ANGLŲ KALBA (3 egz. – 1 originalus komplektas ir 2 kopijuotų dokumentų komplektai):

 1. Paraiška stipendijai. Pildant paraišką vadovaukitės paraiškos pildymo instrukcija.
 2. Detalus studijų/mokslinės stažuotės programos aprašymas ir pagrindimas, kodėl studijoms ar stažuotei pasirinktas konkretus universitetas.
 3. Gyvenimo aprašymas.
 4. Susirašinėjimo su pasirinkto Izraelio universiteto atstovu laiškų kopijos arba sutikimo priimti stažuotei raštas (nereikalaujama Ulpan stipendijoms).
 5. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos išdavusios institucijos arba notaro, su oficialiu vertimu į anglų kalbą :
 • pažyma apie studijų rezultatus;
 • bakalauro, magistro ar jį atitinkančios profesinės kvalifikacijos diplomo ir jo priedėlio kopija;
 • išsilavinimą ir/ar mokslinį laipsnį patvirtinančio diplomo kopija - tik dėstytojams ir  mokslo darbuotojams.
 1. Ne mažiau nei dvi rekomendacijos, parengtos per pastaruosius 6 mėnesius iki nustatyto paraiškų pateikimo termino. Rekomendacijos turi būti parengtos kandidato dėstytojų/profesorių.
 2. 3 nuotraukos.
 3. Sveikatos pažyma (sudedamoji paraiškos stipendijai dalis), patvirtinta kvalifikuoto medicinos specialisto.

Išsamiau apie pateikiamus dokumentus http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx

Dokumentus prašome sudėti eilės tvarka į 3 įmautes: vienoje - originalūs dokumentai, kitose - jų kopijos.

Konkurso eiga:

 • Švietimo mainų paramos fondas atliks paraiškų vertinimą (išsamiau Paraiškų vertinimo tvarka).
 • Sprendimą dėl rekomenduojamų kandidatų priims Tarptautinių studijų komisija (TSK). Pagal poreikį kandidatai gali būti kviečiami į pokalbį su (TSK), apie tikslią datą ir laiką informuojant paraiškoje nurodytu kontaktiniu el. paštu arba telefonu.
 • Rekomenduojamų kandidatų dokumentai bus perduoti Izraelio ambasadai Lietuvoje.
 • Galutinį sprendimą dėl Tarptautinių studijų komisijos (TSK) rekomenduojamų kandidatų priims Izraelio užsienio reikalų ministerija. Galutinių rezultatų paskelbimas planuojamas 2018 m. birželio mėn. 

Kontaktinis asmuo konsultacijoms Andrius Zalitis el. p. andrius.zalitis@smpf.lt, tel. (8 5) 219 5923.

Laukiame paraiškų!

 

[1] Studijų rezultatų aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas pagal:

• dviejų paskutinių sesijų rezultatus - magistrantūros studijų antrų metų studentams;

• diplomo priedėlyje pateiktus studijų rezultatus - magistrantūros studijų pirmų metų studentams ir doktorantūros studijų studentams.